Casuïstiekbespreking Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

  • Datum 28-09-2022
  • Tijd 17:30-19:00 uur (inclusief broodjes)
  • Locatie Amstelland ziekenhuis. Laan van de Helende Meesters 8, Amstelveen. Ontmoetingsruimte 1 en 2
  • Doelgroep Huisartsen, specialisten, verpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde en andere zorgverleners die te maken hebben met patiënten in de palliatieve fase
  • Kosten Gratis
  • Beschikbare plaatsen 14 van de 30

In Nederland zijn ruim 1 miljoen mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Zij hebben een lager intelligentieniveau en soms moeite om zich in de maatschappij te redden. Deze groep krijgt op dit moment onvoldoende passende zorg. Door hun beperking hebben ze moeite om te begrijpen wat hen mankeert, hoe ze medicijnen moeten gebruiken of hoe ze adviezen moeten opvolgen. Zorgverleners lopen er tegenaan dat vaak niet duidelijk is dat iemand een verstandelijke beperking heeft. Wat betekent dat voor een huisarts of een verpleegkundige? 

Op woensdag 28 september organiseert het Netwerk palliatieve zorg Amstelland & Meerlanden en Midden-& Zuid-Kennemerland een casuïstiekbespreking in het Amstelland Ziekenhuis. Verpleegkundige Astrid van Lenten en Karine Miedema (arts voor verstandelijk gehandicapten) van Ons Tweede Thuis geven aan de hand van actuele casussen tips en adviezen voor de palliatieve zorg voor mensen met een (licht) verstandelijk beperking.

Inhoud 
Doel van de casuïstiekbespreking is onderlinge uitwisseling van kennis, informatie en ervaringen aan de hand van reële casuïstiek. Hierbij wordt nadrukkelijk gelegenheid geboden actuele problemen of praktische vragen voor te leggen.

Contact en aanmelden nieuwsbrief