Casuïstiekbespreking Palliatieve sedatie

  • Datum 15-02-2023
  • Tijd 17.30 - 19.00 (met broodjes)
  • Locatie Spaarne Gasthuis, Spaarnepoort 1 in Hoofddorp
  • Doelgroep Huisartsen, specialisten, verpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde en andere zorgverleners die te maken hebben met patiënten in de palliatieve fase.
  • Kosten Gratis
  • Uiterste inschrijfdatum 14-02-2023
  • Beschikbare plaatsen 30 van de 50

Op woensdag 15 februari 2023 organiseert het Netwerk palliatieve zorg Amstelland & Meerlanden en Midden-& Zuid-Kennemerland een casuïstiekbespreking in het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp. De bespreking staat in het teken van palliatieve sedatie en de nieuwe richtlijn die in juni 2022 is verschenen.

Sprekers: Lucyna de Graaf en Astrid kleiweg
De casuïstiekbespreking wordt geleid door Lucyna de Graaf en Astrid Kleiweg. Lucyna de Graaf  is huisarts en gespecialiseerd in palliatieve zorg. Astrid Kleiweg is verpleegkundig specialist in hospice Bardo. Astrid en Lucyna zijn beiden werkzaam als consulent palliatieve zorg in het Consultatieteam Noord-Holland en Flevoland.

Inhoud
Doel van de casuïstiekbespreking is onderlinge uitwisseling van kennis, informatie en ervaringen aan de hand van actuele casuïstiek. Hierbij wordt nadrukkelijk gelegenheid geboden actuele problemen of praktische vragen voor te leggen.

Aanmelden
Meld je aan via onderstaand formulier.

Contact en aanmelden nieuwsbrief