Casuïstiekbespreking Palliatieve sedatie

  • Datum 28-11-2022
  • Tijd 17:30-19:00 uur (inclusief broodjes)
  • Locatie Spaarne Gasthuis, Spaarnepoort 1 in Hoofddorp, vergaderzaal 4
  • Doelgroep Huisartsen, specialisten, verpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde en andere zorgverleners die te maken hebben met patiënten in de palliatieve fase.
  • Kosten Gratis
  • Beschikbare plaatsen 30 van de 30

Op maandag 28 november organiseert het Netwerk palliatieve zorg Amstelland & Meerlanden en Midden-& Zuid-Kennemerland een casuïstiekbespreking over palliatieve sedatie in het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp. De bespreking staat in het teken van palliatieve sedatie en de nieuwe richtlijn die in juni 2022 is verschenen.
 
Sprekers: Lucyna de Graaf en Astrid Kleiweg
Lucyna de Graaf is huisarts en gespecialiseerd in palliatieve zorg. Astrid Kleiweg is verpleegkundig specialist in Hospice Bardo. Lucyna en Astrid zijn beiden werkzaam als consulent palliatieve zorg in het Consultatieteam Noord-Holland en Flevoland.

Inhoud 
Doel van de casuïstiekbespreking is onderlinge uitwisseling van kennis, informatie en ervaringen aan de hand van actuele casuïstiek. Hierbij wordt nadrukkelijk gelegenheid geboden actuele problemen of praktische vragen voor te leggen.

Contact en aanmelden nieuwsbrief