Bijeenkomst 'Palliatieve Zorg bij mensen met dementie'

  • Datum 11-06-2024
  • Tijd 15.00 - 17.00 uur
  • Locatie Ontmoetingscentrum De Meent, Orion 3 in Amstelveen
  • Doelgroep Casemanagers dementie en andere medewerkers zorg en welzijn die te maken hebben met zorg in de laatste levensfase voor mensen met dementie (en hun naasten)
  • Kosten Gratis

Het netwerk palliatieve zorg Amstelland & Meerlanden en Midden-& Zuid-Kennemerland verzorgt samen met Ketenzorg Dementie Amstelland en de Meerlanden een voorlichtingsbijeenkomst over palliatieve zorg bij dementie.

Programma 
Wanneer iemand de diagnose dementie krijgt, begint de palliatieve fase. In deze fase is het belangrijk dat zorgprofessionals samenwerken om de laatste levensfase zo goed mogelijk te laten verlopen. Deze bijeenkomst staat in het teken van het belang van goede palliatieve zorg en het belang om hierover in gesprek te gaan met de patiĆ«nt en hun naasten. Lees meer op de website zorg voor beter of in de informatiegids zorg in de laatste levensfase voor mensen met dementie.  

Sprekers
Nienke de Mos (specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg van de Zonnehuisgroep Amstelland) en Elske Gieteling (internist ouderengeneeskunde van het Ziekenhuis Amstelland). 

Meld je aan via onderstaand formulier. 

Ketenzorg-dementie-logo.png

Contact en aanmelden nieuwsbrief