Videosessie: Aan de slag met Positieve Gezondheid bij mensen in de palliatieve fase en hun naasten

  • Datum 24-06-2021
  • Locatie Online via 1SociaalDomein
  • Doelgroep Professionals en vrijwilligers werkzaam in zorg en sociaal domein die werken met mensen in de laatste levensfase en/of naasten.

Positieve Gezondheid is een gedachtegoed dat goed aansluit bij de palliatieve benadering van Agora. Beide kijken naar de hele mens. Als je weet dat je niet meer beter wordt, heb je niet alleen medische zorg nodig, maar gaat het ook over hoe je de laatste fase van je leven zo goed mogelijk in kan richten.

In deze videosessie vertelt Agora meer over de palliatieve benadering en de toepassing van Positieve Gezondheid hierin. Aan de hand van twee inspirerende voorbeelden wordt de meerwaarde van het gebruik van de gesprekstool Mijn Positieve Gezondheid in de praktijk getoond. Daarna gaan deelnemers met andere professionals en vrijwilligers in breakout rooms met elkaar in gesprek over het inzetten van Positieve Gezondheid in de palliatieve zorg.

Gastsprekers
Deze twee gastsprekers zullen twee inspirerende voorbeelden uit hun eigen praktijk toelichten:

Marcia de Groot Рcoördinator Vrijwilligers bij Adamas. Het Adamas is een inloophuis voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden. Zij krijgen er psychosociale ondersteuning en begeleiding.

Brenda Ott – huisarts en kaderhuisarts ouderengeneeskunde, praktijkhouder van huisartsenpraktijk Ott en Bedaux in Zeist.

Meer informatie en aanmelden.

Contact en aanmelden nieuwsbrief