5-daagse Masterclass 'Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve zorg'

 • Datum 21-10 / 24-10-2024
 • Locatie Olderhof in Herten
 • Doelgroep Geestelijk verzorgers, artsen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, maatschappelijk werkers, psychologen en leidinggevenden
 • Kosten € 2.050,- inclusief cursusmateriaal, verblijf en maaltijden

Een 4-daagse masterclass (met een terugkomdag) waarin je vanuit je eigen ervaring op het gebied van palliatief terminale zorg, stervensbegeleiding, rouwverwerking en geestelijke verzorging op zoek gaat naar een passende invulling van het begrip spirituele zorg in de huidige context van de Nederlandse gezondheidszorg, met specifieke aandacht voor de (ondersteunende) expertise van geestelijk verzorgers.

Het programma

Het programma van de masterclass richt zich op verdieping van kennis en het verruimen van de eigen vaardigheden ten aanzien van de verkenning cq. begeleiding van zingeving/spirituele behoefte van patiënten en naasten op basis  casuïstiek van deelnemers. Ook richt het zich op de vertaalslag naar de praktijk, naar directe collega's en naar de hele organisatie (in cultuur en beleid). Daarbij komen de volgende thema's aan bod:

 • Sociokaart en verbinding met eigen zingeving
 • Het verkenne van zingeving
 • Interdisciplinariteit: verpleegkundige en medische zorg voor zingeving
 • 'Dreipass de Seelsorge', geslaagdheid in communicatie
 • Innerlijke ruimte en stervenskunst
 • Zingeving en interculturele zorg
 • Zingeving en beeldende begeleiding
 • Scholing over zingeving
 • Verlies en rouw als ingang tot zingeving

Het programma wordt geleid door Michiel van Agt, geestelijk verzorger, samen met Lotte Vonken, specialist Ouderengeneeskunde, kaderarts & trainer palliatieve zorg. 

Meer informatie en inschrijven.

 

Contact en aanmelden nieuwsbrief