communicatie in de PZ met patiënt, naasten, mantelzorg, culturele diversiteit

  • Datum 07-12-2022

Op 7 december 2022 vindt er een casuïstiekbespreking plaats over communicatie in de PZ met patiënt, naasten, mantelzorg, culturele diversiteit. Meer informatie over deze bijeenkomst volgt.

Contact