Thema avond palliatieve zorg bij Dyspnoe, zuurstof en kans op grote bloeding

  • Datum 22-09-2021
  • Locatie Teams
  • Doelgroep Iedereen die geïnteresseerd is

Dyspnoe hoort tot de meest voorkomende symptomen in de laatste fase van veel chronische en dodelijke ziekten zoals kanker, terminaal hartfalen en COPD. De prevalentie van dyspnoe is al hoog vanaf een halfjaar voor het overlijden. Zo heeft 78% van de patiënten met longkanker, 88% van de patiënten met hartfalen en 96% van de patiënten met COPD gedurende de laatste 6 maanden van het leven last van dyspnoe. Bij neurologische aandoeningen als ALS en dementie is dyspnoe vooral in de laatste weken een groot probleem. Zo komt bij tweederde van de patiënten met dementie dyspnoe voor in de laatste fase van het leven. Dyspnoe en angst zijn bijna onlosmakelijk met elkaar verbonden en verdienen beide aandacht bij de behandeling. Het zien van een patiënt die erg kortademig is, kan ook bij omstanders gevoelens van benauwdheid en angst veroorzaken. Bij ongeveer 3% van de patiënten met primair longcarcinoom treedt een massale longbloeding op die gepaard gaat met zeer ernstige dyspnoe, letterlijke doodsnood en uiteindelijk overlijden. Ook bij dyspnoe is anticiperen zinvol om de patiënt goed te kunnen begeleiden en soms erger leed te voorkomen.

Sprekers

Ruben van Coevorden en Margriet Wieles

Praktische gegevens

Datum: woensdag 22 september
Tijdstip: 20- 21.30 uur (vanaf 19.45 uur welkom online)
Locatie: via Teams
Deelname: kosteloos
Aanmelden: klik hier

Na aanmelding ontvang je in de week voorafgaand aan de bijeenkomst de link voor deelname via Teams.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Loes Peters, a.i. coördinator van het netwerk NO Flevoland. Email: l.peters@coloriet.nl of loes@zorgadviespeters.nl. Mobiel: 06-21227217.

We hopen dat je op 22 september aanwezig bent bij deze thema avond!

Nieuwsbrief en contact