Open Casuïstiekbespreking Verstandelijk Gehandicaptenzorg

  • Datum 05-10-2021
  • Locatie Wijkcentrum Mare Nostrum
  • Doelgroep Begeleiders, AVG-artsen, huisartsen, orthopedagogen, medewerkers van dagactiviteitencentra, thuiszorgmedewerkers binnen de organisaties, nachtdienstcollega’s.

Palliatieve Zorg in perspectief

De NetwerkenPalliatieve Zorg Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland organiseren dinsdag 5 oktober een regionale Casuïstiekbespreking Verstandelijk Gehandicaptenzorg. Tijdens deze bespreking zullen wij aan de hand van een casus dieper ingaan op de vragen:

Hoe bereid je je voor op het geven van palliatieve zorg en hoe verhoudt dit zich tot:
• de cliënt
• de naasten
• het team
• jezelf

Klik hier voor de uitnodiging!

Doel

Onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen, ethische reflectie en het verbeteren van multidisciplinaire samenwerking binnen de organisaties.

Doelgroep

Begeleiders, AVG-artsen, huisartsen, orthopedagogen, medewerkers van dagactiviteitencentra, thuiszorgmedewerkers binnen de organisaties, nachtdienstcollega’s.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd voor verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten, huisartsen en SOG.

Locatie

Wijkcentrum Mare Nostrum, Arubastraat 2, 1825 PV Alkmaar.

Praktisch

LET OP! I.v.m. de coronamaatregelen is het maximum aantal deelnemers 25 personen.

Aanmelding

Graag verzoeken wij je vooraf aan te melden door het aanmeldformulier in te vullen.

Vragen/nadere informatie

Voor vragen kan je contact opnemen met het secretariaat, via 072-5414600 of palliatievezorg@zonh.nl.

 

 

Nieuwsbrief en contact