Open Casuïstiekbespreking - NNB

  • Datum 22-11 / 06-11-2022
  • Locatie Lounge NWZ, Wilhelminalaan 12, 1815 JD Alkmaar
  • Doelgroep Zorgverleners

Deze Open Casuïstiekbespreking gaat over NNB. Details volgen.

Doel van de casuïstiekbespreking is onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen, ethische reflectie en het verbeteren van multidisciplinaire samenwerking in de regio Noord-Kennemerland.

Doelgroep 
Professionele zorgverleners uit de regio Noord-Kennemerland, die werkzaam of gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg. Wij willen verpleegkundigen als ook Praktijk Ondersteuners Huisartsen (POH) ouderenzorg en wijkverpleegkundigen van harte uitnodigen. Er zijn 25 plaatsen beschikbaar. Wanneer het maximum aantal inschrijvingen is bereikt, wordt u op de reservelijst geplaatst.

Accreditatie  
Accreditatie is aangevraagd voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, huisartsen en SOG.

Locatie
Digitaal

Nieuwsbrief en contact