Open Casuïstiekbespreking NKL - Palliatieve sedatie, de nieuwe richtlijn

  • Datum 07-02-2023
  • Tijd 17:30-19:00
  • Locatie Klokkenzolder zaal in het NWZ Wilhelminalaan 12, 1815 JD Alkmaar
  • Doelgroep Professionele zorgverleners uit de regio Noord-Kennemerland, die werkzaam of gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg.
  • Kosten gratis
  • Uiterste inschrijfdatum 31-01-2023
  • Beschikbare plaatsen 1 van de 20

Let op: Wegens omstandigheden is het niet tijdig gelukt om de accreditatieaanvraag in orde te krijgen. Hierdoor is het voor deze bijeenkomst niet mogelijk om accreditatiepunten te verkrijgen. Wij zullen u tijdens de bijeenkomst een bewijs van deelname aanbieden. Mocht u zich toch willen afmelden stuur dan a.u.b. een mail naar palliatievezorg@zonh.nl. Onze excuses voor het ongemak.

Op 7 februari vindt er weer een Open Casuïstiekbespreking plaats in Alkmaar. Het thema van deze bijeenkomst is: Palliatieve sedatie, de nieuwe richtlijn.

Tijdens deze bespreking zullen wij aan de hand van een casus dieper ingaan op het onderwerp. De casus betreft een 49 jarige patiënt met een gemetastaseerd urotheelcelcarcinoom. Patiënt ging van het ziekenhuis naar het hospice. In het hospice was palliatieve sedatie nodig, deze verliep moeizaam. Er is een nieuwe richtlijn palliatieve sedatie, hoe kan je deze toepassen in de casus van deze patiënt?

Mira Jong (Verpleegkundig specialist NWZ) en Hella Duits (opnamecoördinator Hospice Alkmaar) zullen de avond begeleiden.

Doel: onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen, ethische reflectie en het verbeteren van multidisciplinaire samenwerking in de regio Noord-Kennemerland.

Doelgroep: Professionele zorgverleners uit de regio Zaanstreek-Waterland, die werkzaam of gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg. Wij willen verpleegkundigen, (huis)artsen, Praktijk Ondersteuners Huisartsen (POH) ouderenzorg en wijkverpleegkundigen van harte uitnodigen.

Zelf een casus inbrengen? Iedere bijeenkomst zal een onderwerp aan de hand van een casus of richtlijn besproken worden. Mocht u zelf een casus of onderwerp willen inbrengen, dan kunt u deze mailen naar ZONH: PalliatieveZorg@zonh.nl Lever uw casus geanonimiseerd aan in het raamwerk en sla op onder uw eigen naam: Casus naam indiener.

Inschrijving gesloten.
Nieuwsbrief en contact