Open casuïstiekbespreking NHN-ZW - Palliatieve zorg bij ernstig verstandelijke beperking

  • Datum 04-10-2022
  • Tijd 16:30 - 18:00
  • Locatie Wijkcentrum Mare Nostrum
  • Doelgroep Zorgverleners
  • Kosten Gratis
  • Uiterste inschrijfdatum 27-09-2022
  • Beschikbare plaatsen 3 van de 25

Tijdens deze bespreking zullen wij aan de hand van een casus dieper ingaan op het onderwerp.

De vraag die centraal staat is: Dilemma’s bij ernstig verstandelijke beperking in de palliatieve fase?

Yvonne G. van Ingen zal als arts consulent palliatieve zorg vanuit Fibula (voorheen IKNL) de avond begeleiden.

 

 

Doel:  onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen, ethische reflectie en het verbeteren van multidisciplinaire samenwerking in de regio Noord-Holland-Noord – Zaanstreek-Waterland

Doelgroep: Professionele zorgverleners uit de regio Noord-Holland-Noord – Zaanstreek-Waterland, die werkzaam of gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg. Begeleiders, AVG-artsen, huisartsen, orthopedagogen, medewerkers van dagactiviteitencentra, thuiszorgmedewerkers binnen de organisaties, nachtdienstcollega’s

Accreditatie: is aangevraagd voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.

Zelf een casus inbrengen? Iedere keer zal een onderwerp aan de hand van een casus of richtlijn besproken worden. Mocht u zelf een casus of onderwerp willen inbrengen, dan kunt u deze mailen naar Yvonne G. van Ingen, via de projectmedewerker netwerk palliatieve zorg van ZONH: PalliatieveZorg@zonh.nl

Lever uw casus geanonimiseerd aan in het raamwerk en sla op onder uw eigen naam: Casus naam indiener.

uitnodiging_okt_VG.PNG

 

Nieuwsbrief en contact