Open Casuïstiekbespreking KvNH - Voltooid leven, bewust stoppen met eten en drinken

  • Datum 05-09-2022
  • Tijd 17:00 - 18:00
  • Locatie Digitaal via ZOOM
  • Kosten Gratis
  • Uiterste inschrijfdatum 01-09-2022
  • Beschikbare plaatsen 14 van de 25

Op 5 september vindt er een weer een Open Casuïstiekbespreking KvNH - Voltooid leven, bewust stoppen met eten en drinken plaats in de Kop van Noord-Holland. 

Doel:  onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen, ethische reflectie en het verbeteren van multidisciplinaire samenwerking in de regio Kop van Noord-Holland.

Doelgroep: Professionele zorgverleners uit de regio Noord-Kennemerland, die werkzaam of gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg. Wij willen verpleegkundigen als ook Praktijk Ondersteuners Huisartsen (POH) ouderenzorg en wijkverpleegkundigen van harte uitnodigen.

Accreditatie: Is aangevraagd voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.

Zelf een casus inbrengen? Iedere keer zal een onderwerp aan de hand van een casus of richtlijn besproken worden. Mocht u zelf een casus of onderwerp willen inbrengen, dan kunt u deze mailen naar PalliatieveZorg@zonh.nl  Lever uw casus geanonimiseerd aan in het raamwerk en sla op onder uw eigen naam: Casus naam indiener.

Praktisch: ZONH ondersteunt de digitale bijeenkomst en je ontvangt een link voor de digitale bijeenkomst. We zullen digitaal in subgroepjes uiteen gaan. Dit wordt door ZONH gecoördineerd.­

uitnodiging_CB_KvNH_5sep.PNG

Inschrijving gesloten.
Nieuwsbrief en contact