Open Casuïstiekbespreking KvNH - Culturele diversiteit

  • Datum 14-03-2024
  • Tijd 17:00-18:30 uur (inloop vanaf 16:30 uur met broodjes)
  • Locatie Verpleeghuis Buitenveld, Landbouwstraat 66, Julianadorp. Zaal: De Duinpan
  • Doelgroep Professionele zorgverleners uit de regio Kop van Noord Holland, die werkzaam of gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg. Wij willen (huis)artsen, verpleegkundigen als ook Praktijk Ondersteuners Huisa
  • Kosten Gratis met accreditatie
  • Uiterste inschrijfdatum 08-03-2024
  • Beschikbare plaatsen 10 van de 25

De vraag die centraal staat tijdens de bijeenkomst:Zorgverleners willen de beste zorg voor de patiënten. Soms willen patiënten en naasten iets anders in de behandeling, dan de zorgverlener voor ogen heeft. Dit kan bijvoorbeeld tot dilemma’s leiden bij beslissingen rondom het levenseinde. Wat nu? In deze casuïstiekbespreking belichten we een casus, die gaat over interculturele verschillen.

Marije Dijkshoorn, verpleegkundig specialist palliatieve zorg en longziekten, zal de bijeenkomst begeleiden.

Doel: Onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen, ethische reflectie en het verbeteren van multidisciplinaire samenwerking in de regio Kop van Noord-Holland.

Doelgroep: Professionele zorgverleners uit de regio Kop van Noord Holland, die werkzaam of gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg. Wij willen (huis)artsen, verpleegkundigen als ook Praktijk Ondersteuners Huisartsen (POH) ouderenzorg en wijkverpleegkundigen van harte uitnodigen.

Accreditatie: Huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde.
Verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten

 

Bekijk hier de uitnodiging.

Nieuwsbrief en contact