Aandacht voor sterven, informatieve avond

  • Datum 31-01-2023
  • Tijd 19.30 uur (inloop 19.00 uur)
  • Locatie Stadkamer, de Zeven Alleetjes 1a in Zwolle. 
  • Doelgroep mensen die te maken hebben met de laatste levensfase en hun naasten
  • Kosten geen, aanmelden wel verplicht

Inhoud programma
Na een korte inleiding op de palliatieve zorg wordt de korte documentaire ‘Gewoon dood’ van Bureau Morbidee vertoond. Co√∂rdinatoren van ZwolleDoet! vertellen over de mogelijkheden van vrijwilligers in de terminale zorg thuis. Over de mogelijkheden van een verblijf in een hospice vertellen enkele medewerkers van het hospice.  De  professionele thuiszorg geeft hun visie op de laatste levensfase en vertelt wat voor zorg er mogelijk is. En het Centrum voor levensvragen informeert u over de mogelijke ondersteuning van een geestelijk verzorger in de laatste levensfase. 

Met het organiseren van activiteiten streeft het netwerk naar verbinding met organisaties op het gebied van palliatieve zorg, sterven en rouw. Verbinding tussen professionals, mantelzorgers en vrijwilligers. Inhoudelijk zoekt het netwerk antwoord op vragen als:
Hoe maak je het levenseinde bespreekbaar en zichtbaar?
Hoe kunnen we een bijdrage leveren aan maatschappelijke acceptatie en integratie van ‘sterven’; de laatste levensfase? 
Hoe kunnen we mensen bekend maken met het begrip ‘palliatieve’ zorg en de mogelijkheden hierin?

Het programma op 31 januari 2023 begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in de
Stadkamer,  de Zeven Alleetjes 1a in Zwolle. 
De toegang is gratis, we vragen je wel je aan te melden, via deze link:
https://stadkamer.op-shop.nl/3604/aandacht-voor-sterven/31-01-2023 
 

Contact en nieuwsbrief