GVthuis

Geestelijke verzorging thuis

Praten met een geestelijk verzorger kan zinvol zijn wanneer uw leven ingrijpend verandert. Bijvoorbeeld door een ernstige, mogelijk ongeneeslijke ziekte, door verlies van een dierbare, door een scheiding of door verhuizing naar een woonzorgcentrum/verpleeghuis.

U kunt een beroep doen op een geestelijk verzorger via www.Gvthuis.nl.  Tijdens de coronacrisis bieden ze ook telefonische gesprekken aan.

Waarom een geestelijk verzorger?

Maatschappelijk werk, psychologische hulp en geestelijke verzorging kennen een overlap in werkgebied. Gesprekken met een geestelijk verzorger zijn niet zozeer gericht op praktische doelen, maar vooral ruimte biedend, onderzoekend en stimulerend. Geloofskwesties kunnen hierbij aan de orde komen, maar dit hoeft niet.

Waar vindt u een geestelijk verzorger?

Op de website www.Gvthuis.nl vindt u alle informatie over geestelijke verzorging thuis.

Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.