GV thuis

Geestelijk verzorgers in de provincie Groningen

Praten met een geestelijk verzorger kan zinvol zijn wanneer uw leven ingrijpend verandert. Bijvoorbeeld door een ernstige, mogelijk ongeneeslijke ziekte, verlies van een dierbare, een scheiding of door verhuizing naar een woonzorgcentrum/ verpleeghuis. Dan kunt u een beroep doen op een geestelijk verzorger voor ondersteuning

Waarom een geestelijk verzorger?

Maatschappelijk werk, psychologische hulp en geestelijke verzorging kennen een overlap in werkgebied. Geestelijk verzorging onderscheidt zich door in gesprek te gaan over uw levensverhaal en de levensproblemen te verbinden aan uw zicht op het leven. Een geestelijk verzorger is vooral ruimte biedend, onderzoekend en stimulerend. Geloofskwesties kunnen hierbij aan de orde komen, maar dat hoeft niet.

Kaders

VWS geeft ruimte om regionaal de geestelijke verzorging-thuis naar eigen inzicht vorm te geven. De financieringsregeling bepaalt dat geestelijke verzorging-thuis is bedoeld voor:

  • mensen in de palliatieve fase van hun ziekteproces en
  • mensen van 50 jaar en ouder (en hun naasten)

Verder is met vertegenwoordigers uit het veld overeengekomen, dat er drie subsidiabele categorie├źn zijn:

  • consulten
  • deelname aan MDO
  • het verzorgen van scholing.

Voor meer informatie over geestelijk verzorging thuis verwijzen wij u graag naar de website: www.GVthuis.nl.

Je kunt ook deze factsheet over GV-thuis bekijken. Daarin staan alle feiten op een rij.

Contact