10 juni 2024 IPZGZ bijeenkomst

  • Datum 29-04-2024
  • Tijd 18:00 uur tot 20:30 uur
  • Locatie Fletcher Familiehotel, Groningerweg 19, 9765 TA Groningen
  • Doelgroep In palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners
  • Kosten geen
  • Uiterste inschrijfdatum 01-06-2024
  • Beschikbare plaatsen 25 van de 30

Thema:

Palliatieve zorg bij dementie. En verder presentaties over de ontwikkelingen en projecten binnen de provincie

Programma:

18.00 uur  Inloop met vegetarisch buffet

18.45 uur  Welkom door Jan Pieter de Kroon, kaderhuisarts palliatieve zorg, team co√∂rdinator PPTG.
 
18.50 uur  Toelichting op het thema palliatieve zorg en dementie.

Aanleiding: van de veelvoorkomende aandoeningen stijgt de prevalentie van dementie in de periode tot 2030 het hardst in de provincie Groningen. Dit is een aandoening waarbij ACP en goede palliatieve zorg van grote meerwaarde zijn. Door Jan Pieter de Kroon

19.00 uur  Eten en drinken bij mensen met dementie.

Met welke emoties en dilemma’s krijg je te maken? Door Louk Costongs, specialist ouderengeneeskunde en lid PPTG.

19.25 uur  Samen beslissen bij mensen met dementie: wilsbekwaam of wilsonbekwaam? 

Vanuit het perspectief van de psychiater en de geriater. Door Melanie Martes, psychiater en Anniek van Herksen, geriater. 

19.50 uur  ZonMw project Leren en Verbeteren in de Palliatieve Zorg (LeVePZ) 

Door Annette van der Velden, internist oncoloog en projectleider.

20.05 uur  ZonMw project proactieve zorg bij hartfalen

Door Pauline de Graeff, internist ouderengeneeskunde en projectleider.
 
20.20 uur  Highlights uit de regio en afsluiting

Door Jacqueline Tijhaar, coördinator NPZ Groningen

Accreditatie is aangevraagd bij V&VN door Stichting PZNL. Indien je de bijeenkomst wilt bijwonen, meldt je dan aan door middel van het formulier hieronder:

Invullen wat gewenst is
Vul hier je registratienummer in en anders een '0". Je kunt het nummer ook in het veld 'Opmerkingen' invullen.
Contact