Corona

Door het Corona virus worden veel mensen ziek, sommigen zo ernstig dat ze komen te overlijden. De laatste fase van het leven kan dan ineens heel snel gaan. Zorg er daarom voor dat je tjidig je wensen hebt vastgelegd of deze bespreekt met je naasten en je (huis)arts.

Het gesprek met de arts

 Als je op tijd met elkaar in gesprek gaat, dan is er nog genoeg tijd, rust en energie om na te denken en door te praten over jouw wensen en behoeftes. Het vermindert eventuele angst en onzekerheid.

Ook kun je dan alle vragen bedenken die je voor je dokter hebt. Het is de taak van de dokter om je goed te informeren. Bespreek je wensen dus op tijd met je naasten én je dokter. Dat is belangrijk om de zorg te krijgen die past bij jouw wensen. 

E-book Praat op tijd over je levenseinde

Zorgen voor iemand met corona

Zorg je voor iemand die ernstig ziek is door een Corona-infectie, lees dan de speciale folder over mantelzorg in coronatijd.

Folder 'Oog voor naasten: zorgen voor een ander begint met zorgen voor mijzelf'.

Steun bij de laatste fase 

Wanneer een overlijden aanstaande is kun je rekenen op goede zorg en begeleiding. Zo is er in Tergooi een palliatief team en kunt u het Questio Centrum voor Levensvragen inschakelen, wanneer je geestelijk bijstand nodig hebt. 

Afscheid nemen met corona beperkingen

De geestelijk verzorgers van het Centrum voor Levensvragen geven ook hulp en adviezen wanneer je niet bij een begrafenis of crematie kunt zijn, bijv. door samen een persoonlijk afscheidsritueel of kleine herdenking te maken. 

 

Contact en Nieuwsbrief
Neem contact met ons op of meld je aan voor nieuwsbrief