Corona

Door het Corona virus worden veel mensen ziek, sommigen zo ernstig dat ze komen te overlijden. De laatste fase van het leven kan dan ineens heel snel gaan, terwijl het besmettingsgevaar verhindert dat je dicht bij je dierbare kunt zijn om afscheid te nemen. Zorgverleners in onze regio zetten momenteel al hun capaciteit in om u en uw familie, goed op te vangen.

Wanneer een overlijden aanstaande is kunt u rekenen op goede zorg en begeleiding. Zo zijn er in Tergooi speciale familie teams en kunnen thuiszorg medewerkers een geestelijk verzorger (consulent) van het Centrum voor Levensvragen voor u inschakelen, wanneer u geestelijk bijstand nodig heeft.

De consulenten van het Centrum voor Levensvragen geven ook hulp en adviezen wanneer u niet bij een begrafenis of crematie kan zijn, bijv. door het samen maken van een afscheidsritueel. De hulp van het Centrum voor Levensvragen is kosteloos.

Hulp in Coronatijd

De Coronacrisis heeft veel impact op ieders leven. Zeker als je alleen bent of met vragen of zorgen rondloopt. Een groot aantal instanties, landelijk en regionaal, heeft telefonische hulplijnen geopend waar je terecht kunt voor een luisterend oor. Of bieden praktische hulp.

Zorg je voor iemand die ernstig ziek is door een Corona-infectie, lees dan de speciale  folder over mantelzorg in coronatijd. >Download de folder 'Oog voor naasten: zorgen voor een ander begint met zorgen voor mijzelf'.

Wegwijzers palliatieve zorg

Aanvragen van palliatieve zorg thuis of in een instelling
"Bel 24/7" hulplijn bij vragen over sterven, 7 dagen per week dag en nacht bereikbaar, tel. 085 7609855. 
Brochure Spreek op tijd over uw levenseinde - handreiking voor het gesprek met uw arts
Centrum voor Levensvragen Gooi en Vechtstreek
E-book voor patienten en naasten van de Nederlandse Patientenfederatie 2019
Mantelzorgelijk - een website met verhalen en tips voor en door mantelzorgers 
Mantelzorgnl - ondersteuning voor mantelzorgers
MEE - hulp bij het regelen van zorg (onafhankelijke clienondersteuning)
MEE - hulp bij het regen van zorg (onafhankelijke clientondersteuning) Huizen BEL gemeenten
Hoe wordt de palliatieve zorg vergoed?
Overpalliatievezorg.nl helpt uw gedachten te bepalen wat voor u belangrijk is aan het eind van het leven.
Thuisarts.nl
Wegwijzer voor het vastleggen van wensen rondom het levenseinde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact en Nieuwsbrief
Neem contact met ons op of meld je aan voor nieuwsbrief