Corona

Door het Corona virus worden veel mensen ziek, sommigen zo ernstig dat ze komen te overlijden. De laatste fase van het leven kan dan ineens heel snel gaan. Zorg er daarom voor dat u tjidig uw wensen hebt vastgelegd of deze bespreekt met uw naasten en uw (huis)arts.

Het gesprek met de arts

Brochure Spreek op tijd over uw levenseinde - handreiking voor het gesprek met uw arts

Zorgen voor iemand met corona

Zorg je voor iemand die ernstig ziek is door een Corona-infectie, lees dan de speciale folder over mantelzorg in coronatijd.

Folder 'Oog voor naasten: zorgen voor een ander begint met zorgen voor mijzelf'.

Steun bij de laatste fase 

Wanneer een overlijden aanstaande is kunt u rekenen op goede zorg en begeleiding. Zo is er in Tergooi een palliatief team en kunt u het Centrum voor Levensvragen inschakelen, wanneer u geestelijk bijstand nodig heeft. 

Afscheid nemen met corona beperkingen

De consulenten van het Centrum voor Levensvragen geven ook hulp en adviezen wanneer u niet bij een begrafenis of crematie kan zijn, bijv. door het samen maken van een afscheidsritueel. De hulp van het Centrum voor Levensvragen is kosteloos.

Geestelijke steun bij corona door het Centrum voor Levensvragen Gooi en Vechtstreek

Contact en Nieuwsbrief
Neem contact met ons op of meld je aan voor nieuwsbrief