In the spotlight Saskia van Lente

Nieuws NPZ Gooi en Vechtstreek 08 maart 2021

Een interview met een collega uit het netwerk. Even voorstellen.

Ik ben Saskia van Lente, wijkverpleegkundige bij HilverZorg. Ik ben bij het Netwerk betrokken geraakt toen ik een poos als thuiszorgverpleegkundige voor oncologie en palliatieve zorg in de regio werkte. Dat was binnen een project met de poli oncologie van Tergooi. Een mooie samenwerking, die mensen met kanker gelukkig ten goede kwam. In die tijd ben ik ook bij Viore betrokken geweest, het fantastische centrum voor mensen die leven met kanker en hun naasten. Nu is het veld van oncologie en palliatieve zorg binnen mijn organisatie en team mijn aandachtsgebied.
 

Wat is jouw passie binnen de palliatieve zorg?

Wat ik als wezenlijk en waardevol ervaar is het zoeken naar een balans waarin alle betrokkenen hun eigen weg kunnen vinden naar het overlijden, en naar het overlijden van hun dierbare. Wat me altijd weer raakt is de essentie waarbij ieder voor zich, op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo, uitkomt. In de relatie met zichzelf, met elkaar, met het sterven, met degene die hen gaat verlaten. Dat is vaak een teer, en altijd een kostbaar proces. Soms ook een met hobbels en pijnlijke stukken daarin trouwens, zoals het leven is, die zijn er onderdeel van.

Wat zijn ontwikkelingen die jou inspireren?

Ik ben heel blij met de aandacht voor pro-actieve zorgplanning. Natuurlijk kennen we het belang daarvan in elke tak van zorg, maar bij palliatieve zorg is het zo enorm belangrijk dat je steeds in de breedte signaleert, een paar stappen vooruit kijkt, in gesprek blijft, samenwerkt, op tijd actie onderneemt. Het proces kan snel gaan, en er is geen tweede keer. Voor de stervende is dat uiteraard van belang en voor de nabestaanden van straks, die deze ervaring hun leven lang meenemen, ook. Dus dat daar in alle congressen, scholingen etc. nu veel aandacht voor is vind ik heel fijn.
 

Waar moeten we direct mee stoppen?

Met het nog steeds bestaande probleem van financiering van terminale zorg die vanuit de WLZ wordt gegeven. Daar zijn (te kleine) pleisters voor gevonden, maar het probleem is niet opgelost. Laat in vredesnaam professionals hun werk doen. Doe steekproeven en laat professionals dan uitleggen of ze hebben zitten rommelen of gewoon goed hun werk deden. En onderneem daarop dan actie als Zorgkantoor. Natuurlijk zijn er afspraken nodig, maar laat de goed lopende zorg voor mensen alsjeblieft niet de dupe van slechte afspraken worden.

Wat moeten we veranderen / verbeteren in de regio?

Ik zou graag een hospicevoorziening in de regio willen hebben die ook voor mensen met dementie toegankelijk is. En verder is ook binnen mijn organisatie nog heel veel te verbeteren op het gebeid van deskundigheid en samenwerking. Ik zou wensen dat daar meer aandacht naartoe ging.

Welk onderwerp moet binnen het netwerk aandacht krijgen?

Een soort vervolgcursus/opfriscursus voor mensen die de basiscursus hebben gevolgd en graag weer aangescherpt willen worden en bijgepraat op de praktijk van de  palliatieve zorg. Vakliteratuur is daar, wat mij betreft, onvoldoende antwoord op.

Contact en Nieuwsbrief
Neem contact met ons op of meld je aan voor nieuwsbrief