Kerngroep

De Kerngroep vormt het dagelijks bestuur van het netwerk en bestaat uit een deskundige afvaardiging op beleidsniveau van verschillende regionale disciplines.

De Kerngroep is verantwoordelijk voor het opstellen van een (meerjaren)beleidsplan, het jaarlijkse werkplan en de begroting en neemt besluiten daarover. De Kerngroep komt 5x per jaar bijelkaar.

Samenstelling Kerngroep

  • Hospice Kajan (hospicezorg)
  • Tergooi (medisch specialisten)
  • Amaris, Inovum, Hilverzorg, Vivium (verpleeghuiszorg en thuiszorg)
  • Huisartsen vertegenwoordiging (Rhogo)
  • Netwerkcoördinator
     

Leden van de Kerngroep

Pedro Carvalho - divisiemanager Extramuraal Inovum
Cindy Fokker - directeur Hospice Kajan
Gerard Piket - manager Hilverzorg
Ed Handjes - afdelingsmanager Cardiologie / Palliatief Team Tergooi
Fred Horst - bestuurslid Netwerk Palliatieve Zorg
Kristel Menssink - assistent netwerkcoördinator
Moniek van Middendorp - netwerkcoördinator
Marijke Oosterhuis - huisarts en bestuurslid RHOGO
Corine Roos - concern adviseur kwaliteit en veiligheid Vivium
Janet Zwanenburg - directeur zorg thuis Amaris en voorzitter Kerngroep

Voor meer informatie over de Kerngroep kun je terecht bij Moniek van Middendorp moniek.vanmiddendorp@palliatievezorggooi.nl

Contact en Nieuwsbrief
Neem contact met ons op of meld je aan voor nieuwsbrief