Jaarbericht 2020

Het jaar 2020 werd gekenmerkt door de Covid-19 pandemie. Ondanks de druk op de zorg bleven de leden aangehaakt bij het netwerk en konden er toch enkele (online) bijeenkomsten plaatsvinden.  

 • In 2020 traden nieuwe leden toe tot het netwerk: ISZA zorg, Baas Zorg en Domus Magnus.
   
 • In maart ging het Regionaal Palliatie Team, een initiatief van de RHOGO en Hospice Kajan, van start. Zorgverleners kunnen het team consulteren voor (complexe) palliatieve vraagstukken bij patiënten in de 1e lijn en in verpleeghuizen.
   
 • De basiscursus palliatieve zorg voor verpleegkundigen en verzorgenden werd in een nieuwe leervorm, het zogenaamde blended learning, omgezet.
   
 • Het contactpersonen overleg in september werd bezocht door ruim 50 belangstellenden (verzorgenden, verpleegkundigen en vrijwilligers). Het onderwerp Advance Care Planning stond centraal.
   
 • Middels een initiatief “De Dialoog” wordt in het kader van O²PZ in de regio gewerkt aan verbetering van het onderwijs over palliatieve zorg op de ROC’s. Hier wordt aansluiting gezocht tussen onderwijs en zorgpraktijk zodat studenten maximaal kunnen leren en de zorgpraktijk profijt heeft van deze potentiële werknemers.
   
 • De capaciteit van de hospice bedden in de regio bedraagt in 2020 totaal 24 bedden, waarvan 2 bedden (in het C’est La Vie-huis) voor respijtzorg.
 • De regio telde in 2020 7 PaTz (Palliatieve Thuiszorg) groepen. Een 8e is in oprichting. Huisartsen overleggen op regelmatige basis met wijkverpleegkundigen en een consulent levensvragen over patiënten met een levensverwachting < 1 jaar.
   
 • De Week van de Palliatieve Zorg 2020 kon beperkt doorgang vinden. Hospice Kajan organiseerde een online open dag met ruim 40 bezoekers. Onderwerpen waren vrijwilligerswerk en het bespreekbaar maken van wensen aan het eind van het leven. De Gooi en Eemlander maakte een interview met het C’est la Vie-huis en Kajan over het thema ‘tijdig voorbereiden op het levenseinde’.

 

Contact en Nieuwsbrief
Neem contact met ons op of meld je aan voor nieuwsbrief