Algemene Ledenvergadering

In dit overleg bespreken deelnemers knelpunten uit de praktijk en bepalen zij gezamenlijk welke activiteiten moeten worden ondernomen om de kwaliteit van de zorg en de onderlinge samenwerking te verbeteren.

Het overleg vindt 2 maal per jaar plaats en alle organisaties zijn vertegenwoordigd. Wil je aan deze bijeenkomst deelnemen, dan moet je een rol op beleids- en/of management niveau vervullen.

Je informeert je je achterban over de besproken onderwerpen. Tevens ben je in staat (mee) te beslissen over de inbreng van je organisatie aan activiteiten en projecten.

Ledenvergaderingen onderwerpen 2021 

26 oktober 2021 Deskundigheids bevordering en Zorgpad Palliatieve Zorg
In april spraken de leden over het onderling uitwisselen van kennis en kunde. Als resultaat hiervan stellen meerdere organisaties nu hun scholing open voor andere netwerkleden: Inovum met intervisiebesprekingen (per team), het Centrum voor Levensvragen met sessies moreel beraad voor zorgteams. Allerzorg onderzoekt of ze hun training over rapportage palliatieve zorg kunnen aanbieden. 

Aansluitend gaven Mascha Juffermans (verpleegkundig specialist PZ) en Marijke van Daelen (huisarts en kaderarts PZ) een presentatie over het Zorgpad Palliatieve Zorg dat in ontwikkeling is. Speciaal opgeleide verpleegkundige palliatieve zorg begeleiden de patient in het hele zorgtraject. Aan de leden wordt gevraagd om aan te sluiten bij het zorgpad. 

8 april 2021 Deskundigheidsbevordering
De leden hebben deskundigheidsbevordering aangewezen als een belangrijk speerpunt van het netwerk. Hoe kunnen we dat meer een netwerk activiteit laten zijn? Kunnen we ook op andere manieren kennis opdoen en vaker onderling kennis delen, bijv. door multidisciplinaire casuistiek besprekingen, korte werkstages of door het presenteren van een specifiek onderwerp? De uitkomsten van de brainstormsessies worden verwerkt in een vervolgplan. 

Daarna gaf de VPTZ een presentatie over ondersteuning door vrijwilligers en werden de andere speerpunten kort doorgesproken.

Contact

Wiltje meer informatie over deze bijeenkomsten of wil je je aanmelden? Neem contact op met het netwerk via info@palliatievezorggooi.nl
 

Speerpunten netwerk 2020-2022

 

 

Contact en Nieuwsbrief
Neem contact met ons op of meld je aan voor nieuwsbrief