Algemene Ledenvergadering

Overleg

De volgende bijeenkomst is op dinsdag 26 oktober 2021 van 16.30-19.00 uur

In dit overleg bespreken deelnemers knelpunten uit de praktijk en bepalen zij gezamenlijk welke activiteiten moeten worden ondernomen om de kwaliteit van de zorg en de onderlinge samenwerking te verbeteren.

Het overleg vindt 2 maal per jaar plaats en alle organisaties zijn vertegenwoordigd. Wil je aan deze bijeenkomst deelnemen, dan moet je een rol op beleids- en/of management niveau vervullen. Je informeert je je achterban over de besproken onderwerpen. Tevens ben je in staat (mee) te beslissen over de inbreng van je organisatie aan activiteiten en projecten.

Laatst besproken

8 april 2021 - deskundigheidsbevordering
Een van de speerpunten van het netwerk is deskundigheidsbevordering. Hoe kunnen we dat meer een netwerk activiteit laten zijn? Kunnen we ook op andere manieren kennis opdoen en vaker onderling kennis delen, bijv. door multidisciplinaire casuistiek besprekingen, korte werkstages of door het presenteren van een specifiek onderwerp? De uitkomsten van de brainstormsessies zullen worden verwerkt in een vervolgplan. Verder gaf de VPTZ een presentatie over ondersteuning door vrijwilligers en werden de andere speerpunten kort doorgesproken.

14 september 2020 - speerpunten palliatieve zorg komende 2 jaar
Wat willen we met het netwerk bereiken, wat zijn de speerpunten en hoe zorgen we voor een betrokken actief netwerk waardoor we met elkaar in staat zijn om de samenwerking in palliatieve zorg daadwerkelijk te verbeteren? Tijdens deze bijeenkomst namen we tevens afscheid van Everdien Gardner, die 10 jaar lang het gezicht van het netwerk was. Moniek van Middendorp, de nieuwe netwerk coordinator nam het stokje over.

>> download verslag Algemene Ledenvergadering 14-9-2020

 

Contact

Wilt u meer informatie over deze bijeenkomsten of wilt u zich aanmelden? Neem contact op met  de netwerkco√∂rdinator moniek.vanmiddendorp@palliatievezorggooi.nl

Contact en Nieuwsbrief
Neem contact met ons op of meld je aan voor nieuwsbrief