Algemene Ledenvergadering

In dit overleg bespreken deelnemers knelpunten uit de praktijk en bepalen zij gezamenlijk welke activiteiten moeten worden ondernomen om de kwaliteit van de zorg en de onderlinge samenwerking te verbeteren.

Het overleg vindt 2 maal per jaar plaats en alle organisaties zijn vertegenwoordigd. Wil je aan deze bijeenkomst deelnemen, dan moet je een rol op beleids- en/of management niveau vervullen.

Je informeert je je achterban over de besproken onderwerpen. Tevens ben je in staat (mee) te beslissen over de inbreng van je organisatie aan activiteiten en projecten.

Ledenvergaderingen 2022

Dinsdag 12 april van 16.30 - 18.30 uur
Donderdag 24 november van 16.30 - 18.30 uur


Ledenvergaderingen 2021 

26 oktober 2021 Deskundigheids bevordering en Zorgpad Palliatieve Zorg
In april spraken de leden over het onderling uitwisselen van kennis en kunde. Meerdere leden bieden nu scholingen aan: intervisie besprekingen (Inovum), levensvragen en moreel beraad (Centrum voor Levensvragen) en een training over rapportage palliatieve zorg (Allerzorg).

Aansluitend gaven Mascha Juffermans (verpleegkundig specialist PZ) en Marijke van Daelen (huisarts en kaderarts PZ) een presentatie over het Zorgpad Palliatieve Zorg dat in ontwikkeling is. Speciaal opgeleide verpleegkundige palliatieve zorg begeleiden de patient in het hele zorgtraject. Aan de leden wordt gevraagd om aan te sluiten bij het zorgpad. 

8 april 2021 Deskundigheidsbevordering
De leden hebben deskundigheidsbevordering aangewezen als een belangrijk speerpunt van het netwerk. Hoe kunnen we dat meer een netwerk activiteit laten zijn? Kunnen we ook op andere manieren kennis opdoen en vaker onderling kennis delen, bijv. door multidisciplinaire casuistiek besprekingen, korte werkstages of door het presenteren van een specifiek onderwerp? De uitkomsten van de brainstormsessies worden verwerkt in een vervolgplan. 

Daarna gaf de VPTZ een presentatie over ondersteuning door vrijwilligers en werden de andere speerpunten kort doorgesproken.

Contact

Wiltje meer informatie over deze bijeenkomsten of wil je je aanmelden? Neem contact op met  de netwerkco√∂rdinator moniek.vanmiddendorp@palliatievezorggooi.nl
 

Speerpunten netwerk 2020-2022

 

 

Contact en Nieuwsbrief
Neem contact met ons op of meld je aan voor nieuwsbrief