Casuïstiekbespreking over palliatieve zorg en delier

  • Datum 14-12-2021
  • Locatie Online
  • Doelgroep Verpleegkundigen niveau 4 en 5 met ervaring met palliatieve / terminale zorg uit alle soorten zorginstellingen en casemanagers dementie.

Het komt voor dat een voorheen volkomen normaal functionerende patiënt in de palliatieve fase ineens verward gedrag gaat vertonen; de patiënt kan een delier hebben. Dat stelt jou als zorgverlener voor problemen en leidt vaak tot gevoelens van onmacht. Ook voor de familie en naasten van de patiënt is het een moeilijke situatie, m.n. omdat het van de toch al kostbare tijd af gaat en omdat het moeilijk is om zien dat iemand compleet anders reageert dan normaal.

Een delier kan voor de patiënt een zeer angstige ervaring zijn, die om een adequate aanpak vraagt. Desondanks levert het in de praktijk nog wel eens problemen op om de klachten of verschijnselen te herkennen die bij het delier horen. Het is ook niet altijd eenvoudig de mogelijke oorzaak te achterhalen en/of de klachten afdoende te bestrijden.

Consortium Palliatieve Zorg Noord Holland Flevoland organiseert een online casuïstiek bespreking over dit onderwerp. Deelname is kosteloos, er wordt wel enige voorbereiding gevraagd. 

Accreditatie is aangevraagd voor verpleegkundigen bij V&VN.

Aanmelden kan tot 7 december via de link naar het aanmeldingsformulier.

Download de flyer voor uitgebreide informatie en aanmelding. 

Contact en Nieuwsbrief
Neem contact met ons op of meld je aan voor nieuwsbrief