Pallatieve zorg bij mensen met een psychische kwetsbaarheid

Nieuws Netwerk PZ regio Gelderse Vallei 13 september 2022

Op 18 oktober wordt voor de netwerkleden palliatieve zorg, professionals en vrijwilligers werkzaam in de palliatieve zorg een themabijeenkomst georganiseerd met als titel: Palliatieve zorg bij mensen met een psychische kwetsbaarheid. Ook leden van het Netwerk PZ regio GV zijn welkom.

Datum: dinsdag 18 oktober 2022

Tijd: 19.00-21.30 uur

Locatie: Auditorium Rijnstate ziekenhuis Doelgroep: netwerkleden palliatieve zorg, professionals en vrijwilligers werkzaam in de palliatieve zorg

Maximum aantal deelnemers: 100 Voor aanmelden en programma, klik hier.

Vragen via npzra@onzehuisartsen.nl

Contact