Centrum voor Levensvragen in de Vallei; geestelijk verzorger aanwezig bij PaTz-overleg

Nieuws Netwerk PZ regio Gelderse Vallei 06 december 2022

Op steeds meer plekken komen professionals samen voor PaTz-overleggen. Huisartsen, wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en andere professionals in het zorgveld, bespreken samen palliatieve patiënten, maar ook allerlei kwesties die in de zorg voor hen naar voren kunnen komen. Een bijzonder waardevol overlegmoment.

Sinds  enige tijd nemen ook geestelijk verzorgers van het Centrum voor Levensvragen deel aan PaTz-overleggen in verschillende regio's. Zo ook in Barneveld, waar ik als geestelijk verzorger mag aanschuiven. Zingeving heeft de afgelopen jaren steeds meer plek gekregen in het algemene zorgbeeld. En ik vind het bijzonder om te zien hoeveel er uitgewisseld wordt aan ervaringen, praktische vraagstukken, maar ook situaties die om wat voor reden dan ook lastig zijn. En de openheid over wat dat met je kan doen als zorgprofessional, waar we in geraakt kunnen worden. We willen het zo graag goed doen voor mensen, de juiste zorg bieden en het lijden zoveel als mogelijk verlichten. Wat een waardevol werk doen we toch met z'n allen, om mensen bij te staan in die laatste fase, die vaak niet meevalt. En om dan aanwezig te zijn voor iemand, om die kwetsbare ander met alle zorg en aandacht te willen omhullen die diegene nodig heeft, het is zo belangrijk! En dat gaat je ook niet altijd in de koude kleren zitten. Ook al heb je een rol als professional, in het grensgebied tussen leven en dood, blijven we allemaal mens, met de kwetsbaarheid die daarbij hoort. En juist dát maakt je mijns inziens tot een goede zorgverlener. Want in onze eigen kwetsbaarheid wordt de empathie geboren, daar huist onze medemenselijkheid.
Wat een goed initiatief dat er een plek is waarin alle aspecten rond levenseindezorg uitgewisseld kunnen worden. En wat fijn dat
het Centrum voor Levensvragen in de Vallei daar aan mag bijdragen.

Contact