Bestuursleden en voorzitter gezocht voor Vereniging van Netwerken PZ

Nieuws Netwerk PZ regio Gelderse Vallei 26 maart 2024

Eind december 2023 is de Vereniging Netwerken Palliatieve Zorg (VNPZ) opgericht om de belangen van de 65 Netwerken Palliatieve Zorg in Nederland te vertegenwoordigen aan de landelijke tafels. Daarnaast wil zij haar leden op de hoogte houden van landelijke en (boven-)regionale ontwikkelingen en onderlinge uitwisseling van kennis en expertise tussen netwerken bevorderen.

Het bestuur van de vereniging draagt de dagelijkse verantwoordelijkheid voor de VNPZ en bestaat uit drie tot zeven leden: een voorzitter en twee tot zes leden afkomstig uit de netwerken palliatieve zorg (afgekort NPZ), waaronder tenminste één netwerkcoördinator en één netwerkbestuurder met beiden bij voorkeur minimaal een jaar ervaring in deze functie. De vereniging wordt beleidsvoorbereidend, secretarieel en administratief ondersteund door de bestuurssecretaris.

De verkiezing vindt plaats op de ALV van 29 mei 2024. Tijdens de ALV van 4 maart zijn 5 bestuursleden benoemd, waarvan 4 een tijdelijke benoeming hebben tot 29 mei 2024. VNPZ is voor het nieuwe bestuur op zoek naar enthousiaste bestuursleden en naar een verbindende voorzitter. 

lees verder

Contact