Bericht vanuit het Kinderhospice Binnenveld

Nieuws Netwerk PZ regio Gelderse Vallei 20 september 2022

Juni 2021 opende Kinderhospice Binnenveld de ontwikkelingsgerichte dagopvang.
We zien dat onze dagopvang voorziet in een behoefte! De dagopvang voor kinderen met een intensieve zorgvraag werkt drempelverlagend voor veel ouders. Het maakt hun leven iets ‘normaler. Behalve deze ‘winst’ voor de ouders, is er nog veel meer ‘winst’ voor de kinderen.
De kinderen kunnen van 8.30 tot 17.00 terecht in de dagopvang. Zij komen dan in een klein groepje van maximaal 6 kinderen. Daardoor komen zij goed tot hun recht. Rust en individuele aandacht voor hun mogelijkheden zorgen er voor dat zij zich al spelend verder kunnen ontwikkelen. Alleen en ook samen.
Vanuit het Kinderhospice willen we graag dat ook deze kinderen de kans krijgen om in de directe nabijheid naar school te gaan. Inmiddels loopt er pilot van Kinderhospice Binnenveld met De Wegwijzer en Rehobothschool. Beide zijn scholen voor speciaal onderwijs.  Doel van deze pilot is deze (zieke) kinderen voor te bereiden op school.
Geïnteresseerd in de mogelijkheden van onze dagopvang? Mieke Wiegeraad geeft graag tekst en uitleg over de mogelijkheden, doelgroep en tal van andere vragen. Bel naar: 0342 405219 of mail naar: mwiegeraad@kinderhospicebinnenveld.nl

 

Contact