ARTZ eerste oncologienetwerk dat Zelfevaluatie Palliatieve Zorg uitvoert

Nieuws Netwerk PZ regio Gelderse Vallei 19 oktober 2021

 

Augustus 2021 bron: ARTZ

In het ARTZ oncologisch centrum werken Ziekenhuis Gelderse Vallei, het Slingeland Ziekenhuis en Rijnstate intensief samen op het gebied van oncologie. De Radiotherapiegroep is vaste verwijspartner voor radiotherapeutische zorg. De ARTZ-partners delen kennis en ervaring met elkaar en hebben gespecialiseerde teams per kankersoort. Daarnaast werken zij samen aan projecten, zoals voor palliatieve zorg en geriatrische screening. Met als resultaat: topzorg dicht bij huis voor oncologische patiënten in Midden- en Oost-Gelderland.

In het palliatieve zorg project werken de 3 ARTZ-ziekenhuizen toe naar een eenduidige visie en werkwijze op het gebied van palliatieve zorg. Als startpunt vullen zij de ‘Zelfevaluatie Palliatieve Zorg’ in. De zelfevaluatie is gebaseerd op het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg dat in 2017 door vertegenwoordigers van patiënten en naasten, zorgverleners en zorgverzekeraars is opgesteld. De zelfevaluatie geeft een goed beeld van de sterke punten én de verbeterpunten in elk ziekenhuis en van het oncologienetwerk als samenwerkingsverband. Nadat de resultaten bekend zijn, wordt een gezamenlijk plan gemaakt met vertegenwoordigers uit de palliatieve teams. Netwerkcoördinator Anja Oostveen ondersteunt ARTZ hierbij. Zij geeft tips voor de beste aanpak en beantwoordt vragen. Anja doet dit namens de 3 regionale netwerken palliatieve zorg, waar de ziekenhuizen deel van uitmaken.

Rijnstate heeft de zelfevaluatie inmiddels ingevuld. De twee andere ziekenhuizen hopen dit najaar klaar te zijn. ARTZ-programmadirecteur Robert van Schijndel vertelt: “Wij zijn trots dat ARTZ als eerste oncologienetwerk in Nederland met de Zelfevaluatie Palliatieve Zorg aan de slag is. We hopen dat de ziekenhuizen leren van de uitkomsten, de goede voorbeelden met elkaar delen en tot een mooi ontwikkelplan voor onze regio komen.”     

Zie voor meer informatie over ARTZ: www.artz.nl. Voor meer informatie over de Zelfevaluatie Palliatieve Zorg en het Kwaliteitskader, zie: https://palliaweb.nl/zorgpraktijk/zelfevaluatie

Contact