terugblik : wordt ACP PZP?

  • Datum 01-02-2024

Het landschap van de palliatieve zorg is volop in beweging. Er wordt steeds vaker gesproken van Proactieve Zorgplanning (PZP) in plaats van Advance Care Planning (ACP). Ook zijn er ontwikkelingen op het gebied van digitale gegevensuitwisseling, zowel regionaal als landelijk. Op de refereeravond op 1 februari kwamen deze ontwikkelingen aan bod.

Op donderdag 1 februari schetsten Emmy Maats, arts-assistent interne geneeskunde en projectcoƶrdinator PZP in regio Gelderse Vallei, en Jolanda Prins, verpleegkundig specialist en lid palliatief team, de laatste ontwikkelingen. Ze bespraken die avond de nieuwe IKNL-richtlijn Proactieve zorgplanning, maar ook de regionale ontwikkelingen rond een digitaal platform voor gegevensuitwisseling, en een nieuw samenwerkingsproject van Vallei Vitaal over PZP. Ook was er ruimte voor dialoog: wat betekenen deze ontwikkelingen voor het werk?

Voor wie was deze avond?

Voor zorgverleners die betrokken zijn bij PZP-gesprekken (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, palliatief team, verpleegkundig specialisten ACP poli, medisch specialisten).

Vraagt u zich als zorgverlener wel eens af of een patiƫnt nog wel ingestuurd, opgenomen, of ziektegericht behandeld had moeten worden? Was het misschien beter geweest om tijdig een goed gesprek over kwaliteit van leven en behandelwensen en -grenzen te voeren? Hoe kan dit de volgende keer anders? Ga er met ons over in gesprek bij de refereeravond over proactieve zorgplanning!

terugblik in de vorm van de presentatie

Bronvermelding:

Wordt ACP PZP?' Kom naar de refereeravond! - Ziekenhuis Gelderse Vallei

Contact