Palliatieve besluitvorming bij verschillende vormen van dementie; Casuïstiek bespreking Netwerkbreed

  • Datum 07-03-2023
  • Tijd 19.00 uur
  • Locatie Zorgorganisatie Norschoten, locatie Kweekweg 5 te Barneveld, Ruimte: Familiekamer
  • Doelgroep Verpleegkundigen regio Gelderse Vallei, mits organisatie aangesloten bij Netwerk
  • Kosten geen
  • Uiterste inschrijfdatum 02-03-2023
  • Beschikbare plaatsen 20 van de 25

Nascholing palliatieve zorg, thema: palliatieve besluitvorming bij verschillende vormen van dementie.

Organisatie: hospice Barneveld, Norschoten.

Accreditatie voor 2 punten is geregeld via het Netwerk PZGV bij het kwalitietsregister van V en Vn.

Aanmelden via formulier is verplicht i.v.m. accreditatie en voorbereiding.

wanneer je punten in het register wil laten bijschrijven
Contact