Beloofd is beloofd?

  • Datum 18-06-2024
  • Tijd 19.00 inloop
  • Locatie Centrale Hal Cultuurfabriek Veenendaal
  • Doelgroep belangstellenden
  • Kosten geen, vrijwillige bijdrage

Op 18 juni organiseren we een Café Doodgewoon rondom het thema Beloofd is beloofd?!

Jolanda Roelands, schrijfster van het boek Beloofd is beloofd, is onze gastspreker. We vinden het fijn als je je van tevoren aanmeldt via info@cafedoodgewoonveenendaal.nl, maar ook zonder dat ben je van harte welkom.

Rondom ziekte en sterven worden beloftes gevraagd en gedaan… “Beloof je me dat je voor je zusje of broertje zal zorgen”, “Beloof je me dat je de zaak overneemt?”, “Beloof je me dat je nooit met een ander zal trouwen” Ook informele zorgverleners komen met beloftes in aanraking: soms doen ze beloftes of worden hun woorden als zodanig geïnterpreteerd... herken je beloftes, herken je de impact en durf je het gesprek hierover te beginnen? Jolanda Roelands, al 30 jaar werkzaam in diverse rollen in de palliatieve zorg kan vanuit haar ervaring hierover met veel liefde en respect vertellen. Ze heeft het boek “ Beloofd is beloofd?!” geschreven dat 20 maart 2024 is uitgekomen. Voor het maken van haar boek heeft ze vele mensen geïnterviewd, korter of langer gesproken en hun verhalen opgeschreven. Een belofte doen op het sterfbed voelt anders dan iemand gewoon iets beloven. Soms vallen deze beloftes zwaar, maar het kan ook mooie en positieve inzichten geven. Jolanda neemt ons deze avond mee in haar ervaringen rondom beloftes, wensen, emoties en dilemma’s die vooral spelen bij ziek zijn en het levenseinde.

bekijk alle informatie in de flyer

Contact