31 oktober : Netwerkbrede bijeenkomst

  • Datum 31-10-2022
  • Tijd 16.00 tot 18.00 uur
  • Locatie werkgebied Netwerk PZGV
  • Doelgroep bestuurder Netwerkpartner samen met contactpersoon
  • Kosten geen

Klankborbijeenkomst Netwerkbreed

Doel; vernieuwen samenwerkingsovereenkomst binnen het Netwerk PZGV. 

Podium bieden om te netwerken, kennis te maken met rol ketenpartners in de palliatieve netwerkzorg o.a. door korte pitches en presentaties.

Doelgroep; bestuurder (of gemandateerde) van de (zorg) organisatie en contactpersoon vanuit de werkgroepen van het Netwerk PZGV van betreffende organisatie.

Tijdstip van 16 tot 18 uur

Locatie: gemeente Ede

Programma en onderliggende documentatie volgens z.s.m. via persoonlijke uitnodiging.

Contact