22 juni Videosessie: Richtlijn Zingeving en spiritualiteit: wat kan ik ermee in mijn praktijk?

  • Datum 22-06-2022
  • Tijd 16.00 - 18.00
  • Locatie 1SociaalDomein (digitaal)
  • Doelgroep belangstellende professionals uit zorg, welzijn en sociaal domein
  • Kosten geen

De richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase geeft aanbevelingen over diagnose, begeleiding en behandeling voor alle patiĆ«nten (vanaf 18 jaar) met zingevings- en spirituele vragen en/of problemen in de palliatieve fase (zie definitie in het Kwaliteitskader) ongeacht de onderliggende aandoening en in iedere zorgsetting. De richtlijn beoogt hiermee de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren. (bron: Pallialine)

meer informatie over programma en aanmelden

Contact