voorjaar 2022: Vooraankondiging symposium palliatieve zorg door CHE i.s.m. Netwerk PZGV

  • Datum 29-11 / 04-03-2022
  • Locatie Ede, CHE
  • Doelgroep Belangstellenden op inschrijving.

In verband met ontwikkelingen rondom Covid 19 hebben we helaas moeten besluiten dat de datum doorgeschoven wordt naar het voorjaar 2022. We nemen hierover een besluit in januari 2022. Minisymposium palliatieve zorg met sprekers, ervaringsverhalen en laatste stand van de 'wetenschap' op het gebied van palliatieve zorg. Voorlopig thema; eigen regie.

Contact