Theatervoorstelling Lang zal hij Leven

In het kader van de Dag van de Mantelzorg werd in november 2022 extra aandacht gevraagd voor ‘dementie en mantelzorg’, door een specifiek thema uit te lichten: euthanasie bij dementie.Jarige-man-in-rolstoel-Klein.png

De Netwerken Palliatieve Zorg Fryslân, gemeente De Fryske Marren, gemeente Heerenveen, Netwerk Dementie Fryslân, Sociaal Werk De Kear, Stichting Caleidoscoop en Sichtpunt haalden daarvoor de theatervoorstelling ‘Lang zal hij leven!’ naar Friesland. Een interactief theaterstuk over het thema euthanasie bij dementie.

Een moeilijk maar belangrijk onderwerp dat in veel families tot discussies leidt. Voor zorgverleners is het belangrijk te weten hoe je de familie op zo’n moment kunt ondersteunen.

Tijdens de voorstelling wordt het publiek actief betrokken bij de dilemma’s en vragen die het verhaal oproept. Het is een creatieve manier om moreel ethische perspectieven op een maatschappelijk thema bespreekbaar te maken. De voorstelling duurt 60 minuten en bestaat uit theater, afgewisseld met twee dialoogmomenten. Het gaat in de gesprekken en het theaterstuk niet om het komen tot één zienswijze, maar om het open verkennen van elkaars morele uitgangspunten.

De voorstelling vond plaats op dinsdag 8 november 2022 ('s middags voor zorgverleners en 's avonds voor manterzorgers en andere belangstellenden) in het Posthuistheater in Heerenveen. Beide voorstellingen waren een groot succes en we zijn voornemens de voorstelling in 2023 ook in het noorden van Friesland aan te bieden. Houd de website en de nieuwsbrief van de Netwerken Palliatieve Zorg Friesland in de gaten.

Lees hier het artikel in de Leeuwarder Courant van 9 november 2022.

Contact