Theatervoorstelling Lang zal hij Leven

Jarige-man-in-rolstoel-Klein.pngIn 2022 vond de theatervoorstelling ‘Lang zal hij leven!’ plaats in Heerenveen. Een interactief theaterstuk over het thema euthanasie bij dementie. Een moeilijk maar belangrijk onderwerp dat in veel families tot discussies leidt. Voor zorgverleners is het belangrijk te weten hoe je de familie op zo’n moment kunt ondersteunen.

Op woensdag 11 oktober 2023 bieden we de voorstelling nogmaals aan in De Harmonie in Leeuwarden. Dit keer in samenwerking met gemeente Leeuwarden, gemeente NoardEast Fryslân, gemeente Dantumadiel, Netwerk Dementie Fryslân, Amaryllis, Stichting Sichtpunt, Stiching Ik Ben Wil en Stichting Welzijn Het Bolwerk.
's Middags voor zorgprofessionals en 's avonds voor mantelzorgers en andere belangstellenden.

Klik hier om je aan te melden.

Tijdens de voorstelling wordt het publiek actief betrokken bij de dilemma’s en vragen die het verhaal oproept. Het is een creatieve manier om moreel ethische perspectieven op een maatschappelijk thema bespreekbaar te maken. De voorstelling duurt in totaal 60 minuten en bestaat uit theater, afgewisseld met twee dialoogmomenten. Het gaat in de gesprekken en het theaterstuk niet om het komen tot één zienswijze, maar om het open verkennen van elkaars morele uitgangspunten.

Lees hier het artikel over de voorstelling van 2022 uit de Leeuwarder Courant van 9 november 2022.

 

Contact