Palliatief redeneren in de terminale zorg bij mensen met dementie

  • Datum 21-11-2022
  • Tijd 19.00-21.00 uur
  • Locatie De Pol Vetkamp 85 Nijkerk
  • Doelgroep verzorgenden en verpleegkundigen
  • Kosten gratis
  • Uiterste inschrijfdatum 19-11-2022

Het is aannemelijk dat palliatief redeneren de kwaliteit van de terminale zorg voor verpleeghuisbewoners met dementie optimaliseert. Met palliatief redeneren wordt aangesloten bij de bewoner en diens belangen. Door systematisch met alle disciplines en naasten de bewoner in kaart te brengen, problematiek te inventariseren, te prioriteren, doelen te stellen en te evalueren, wordt deskundigheid van zorgverleners en interdisciplinaire samenwerking bevorderd.
Je leert hoe zorgorganisatie Norschoten dit in praktijk brengt en krijgt handvatten om zelf aan de slag te gaan.

Accreditatie wordt i.s.m. PZNL aangevraagd.

Aanmelden op de website

Docent: Jannet Vellekoop,  verpleegkundig specialist bij Zorgorganisatie Norschoten

 

Contact en nieuwsbrief