Palliatieve Sedatie. De nieuwe richtlijn

  • Datum 06-09-2022
  • Tijd 19.00 -21.00 uur
  • Locatie Digitaal, via ZOOM
  • Doelgroep Verpleegkundigen en (huis)artsen
  • Kosten kosteloos
  • Uiterste inschrijfdatum 01-09-2022
  • Beschikbare plaatsen 0 van de 50

Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (IKNL & Palliactief, 2017) meldt dat bij een indicatie voor palliatieve sedatie, zeker wanneer het gaat om continue palliatieve sedatie, de betekenis en uitvoering hiervan goed met de patiënt en naasten moet worden besproken. Dit vraagt van verpleegkundigen en (huis)artsen dat zij goede kennis van zaken hebben om dit gesprek te kunnen voeren. In afstemming met elkaar en andere disciplines. Een herziene richtlijn palliatieve sedatie is onlangs verschijnen. Als verpleegkundige of (huis)arts betrokken bij palliatieve sedatie wil je alles weten van (veranderingen in) deze nieuwe richtlijn. Dan is deze bijscholing online de juiste plek.

Spreker
Alexander de Graeff, consulent bij het PTMN en hospicearts (en tot voor kort internist oncoloog)

Aanmelden en kosten
Aanmelden uit de regio Eemland en Noordwest Veluwe kan via de website van het netwerk Eemland. Je ontvangt een bevestiging en kort vooraf de Zoom-link. Deelname is kosteloos. Bij veel aanmeldingen komt er  een wachtlijst.

Bij vragen richt je tot de netwerkcoördinatoren marjan.hoeijmakers@beweging3.nl T 06 10288650 of w.schep@willemholtrophospice.nl T 06 36183680

 

Deze scholingsavond is vol. Als je op de reservelijst wilt komen stuur dan een mail naar 
marjan.hoeijmakers@beweging3.nl 

Of kijk terug naar een webinar over palliatieve sedatie op Palliaweb. Klik hier om naar een webinar te gaan.

Contact en nieuwsbrief