Introductie in (essenties van) Palliatieve Zorg, een drieluik

  • Datum 19-09 / 27-10-2022
  • Tijd drie avonden van 19.00-21.15 uur
  • Locatie WZC, Nijenstede, Heiligenbergerweg 84, Amersfoort
  • Doelgroep Verpleegkundigen niveau 4 en 5, Praktijkondersteuners
  • Kosten kosteloos
  • Uiterste inschrijfdatum 25-10-2022
  • Beschikbare plaatsen 21 van de 25

Inhoud

Wat zijn de belangrijkste dingen om te weten en te doen als je palliatieve zorg verleent? De introductie is geschikt voor POH’s en verpleegkundigen uit intra- en extramurale zorg: uit beide settings zijn er specialisten als docent. Je leert wat kernbegrippen zijn en wat palliatieve zorg voor patiënten/ bewoners betekent. Verder ga je praktisch oefenen met casuïstiek en gespreksvoering. Het Kwaliteitskader palliatieve zorg uit 2017 is het uitgangspunt. Het kwaliteitskader noemt acht essenties van goede palliatieve zorg. Alle acht komen ze voorbij en op sommige gaan we dieper in.

Om accreditatiepunten te ontvangen is het de bedoeling dat je alle drie de sessies bijwoont, van tevoren opgegeven teksten leest en actief meedoet in de bijeenkomsten. De groepen zijn klein: maximaal 20 deelnemers. Bij veel aanmeldingen komt er een wachtlijst.

Eerste bijeenkomst 19 september: samen beslissen en proactieve zorgplanning

In de eerste sessie gaan we dieper in op samen beslissen en proactieve zorgplanning. Wat is het precies, waarom is het belangrijk, wat heeft het met elkaar te maken, wat is jouw rol erin en hoe doe je het? Je ontvangt een theoretisch kader in combinatie met ervaringen van een patiënt. Je oefent in groepjes met een casus.

Tweede bijeenkomst 3 oktober: markeren, vier dimensies en palliatieve besluitvorming

In de tweede sessie staan markering van de palliatieve fase, de vier dimensies van palliatieve zorg en palliatieve besluitvorming centraal: wat is het precies, waarom is het belangrijk, wat heeft het met elkaar te maken, wat is jouw rol erin en hoe doe je het? Je maakt kennis met behulpzame instrumenten en je oefent in groepjes met een casus.

Derde bijeenkomst 27 oktober: zingeving en gespreksvoering

In de derde sessie draait het om zingeving en gespreksvoering: wat is het precies, waarom is het belangrijk, wat heeft het met elkaar te maken, wat is jouw rol erin en hoe doe je het? Je oefent met gespreksvoering in groepjes met een ervaringsdeskundige.

Sprekers

       Erica Huisman, gespecialiseerd verpleegkundige oncologie en palliatieve zorg Beweging 3.0
     Laetitia Schillemans, gespecialiseerd verpleegkundige oncologie en palliatieve zorg  Hart voor
     Palliatieve Zorg
     Een Specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg
    Jannie Oskam, ervaringsdeskundige en auteur
    Willem Blokland, geestelijk verzorger Centrum voor Levensvragen Eemland
    Renée Dubois, ervaringsdeskundige

Ik ga akkoord met de registratie van mijn gegevens voor deze bijeenkomst
Contact en nieuwsbrief