De stervensfase, als weken dagen worden

  • Datum 18-03-2024
  • Tijd 13.00-15.00
  • Locatie De Lichtenberg, Utrechtseweg 293, 3818 EH Amersfoort
  • Doelgroep Zorgmedewerkers PZ regio Eemland die nog weinig ervaring hebben met Palliatieve Zorg in de stervensfase
  • Kosten Kosteloos
  • Beschikbare plaatsen 0 van de 50

De stervensfase is de fase die direct voorafgaat aan het overlijden, wanneer de cliënt/patiënt/gast/bewoner naar verwachting binnen enkele dagen zal overlijden. Wat is sterven eigenlijk, hoe bespreken we dat met de patiënt en de naasten, wat doen we nog wel en wat doen we vooral niet meer? 

De signalering van de stervensfase en het gesprek over de stervensfase komt aan bod, zodat de patiënt en diens naasten afscheid kunnen nemen op een manier die bij hen past. Bij de zorg rond het sterven komen alle aspecten van palliatieve zorg samen: het verlichten van symptomen, de aandacht voor psychosociale en spirituele problematiek en een goede organisatie van zorg. Het herkennen en markeren van de stervensfase wordt plenair besproken door Ina Guliker, Specialist Kwaliteit en Veiligheid en Alied Laseur, coördinerend verpleegkundige bij Beweging 3.0.

De stervensfase is voor de meeste ziektebeelden gelijk, met vaak dezelfde symptomen. Enkele van deze symptomen worden besproken in de workshops, in kleine groepjes. Zo kunnen ervaringen en vragen gemakkelijk gedeeld worden met elkaar en de docent.

Praktische informatie

Er zijn 3 workshops: zorgpad stervensfase, mondzorg en reutelen en communicatie rondom sterven. Elke deelnemer volgt alle drie de workshops. 

De docenten zijn:Ina Guliker en Alied Laseur, beiden Coördinerend Verpleegkundige Beweging 3.0, Erica Huisman, Oncologisch Verpleegkundige bij Beweging 3.0 en Carola van den Heuvel, Geestelijk Verzorger bij Centrum voor Levensvragen.

Accreditatie is aangevraagd bij V&VN door PZNL, bewijs van deelname kan worden gemaild op verzoek

Leerdoelen

De verzorgende/verpleegkundige kan aan het eind van de training:

  • De stervensfase markeren 
  • Aangeven hoe het beleid in de stervensfase vormgeven kan worden 
  • Problemen en symptomen in de stervensfase herkennen en bijdragen aan oplossingen 
  • Communiceren met cliënt/naasten en hulpverleners rondom de stervensfase

Programma

12.45 u    Inloop met koffie en thee
13.00 u    Welkom, introductie sprekers
13.05 u    Plenair: Stervensfase ( Erica Huisman)
13.25 u    uitleg werkwijze workshops 
13.30 u    Eerste workshopronde in kleine groepen
13.50 u    Tweede workshopronde
14.10 u    Korte gelegenheid voor koffie en thee
14.15 u    Derde workshopronde
14.35 u    Plenaire terugkoppeling
14.50 u    Afsluiting 

De volgende organisaties hebben hun krachten in het netwerk PZ Eemland gebundeld: Amerpoort, Apothekers Coöperatie Eemland, Beweging 3.0, Centrum voor Levensvragen Eemland, De Boei, De Haven, De Koperhorst, De Luwte, GGz Centraal, Het Bezinningshuis, Hospice Dôme, Hospice Nijkerk e.o., Huisartsen Eemland, Lelie zorggroep, Meander Medisch Centrum, Proxima VPTZ, Sherpa, Silverein, St. Pieters en Bloklands Gasthuis, Stichting Sprank, Thuiszorg DeGezusters, Toon Hermans Huis Amersfoort en Zorgorganisatie Norschoten.

Vragen?

Neem dan contact op met Karina Crum via haar e-mail.

Aanmelden

Vul het onderstaande formulier in. Je ontvangt dan een bevestiging per e-mail.

Klik maar één keer op de knop, anders meld je jezelf vaker aan.

Op dit moment is het maximaal aantal inschrijvingen behaald. Je kunt wel op de wachtlijst komen. 

Klik hier om een mail te sturen.

Contact en nieuwsbrief