Bijeenkomst netwerk palliatieve zorg Zuidoost en Noordmidden Drenthe: Barsten in het levensverhaal -in iedere cultuur verschillend-

  • Datum 28-03-2023
  • Tijd 19.00-22.00 (inloop vanaf 18.30 uur)
  • Locatie Hotel vd Valk Emmen, Verlengde Herendijk 50, 7833 JD Nieuw-Amsterdam
  • Doelgroep (huis)artsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, verzorgenden, vrijwilligers betrokken bij de palliatieve zorg
  • Kosten -
  • Uiterste inschrijfdatum 21-03-2023
  • Beschikbare plaatsen 129 van de 150

Op 28 maart 2023 organiseert het netwerk palliatieve zorg Zuidoost Drenthe samen met netwerk palliatieve zorg Noordmidden Drenthe een bijeenkomst voor zorgmedewerkers over Barsten in het levensverhaal - in iedere cultuur verschillend-
Met casu√Įstiek, gastspreker en Theater.
(huis)artsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, verzorgenden, vrijwilligers betrokken bij de palliatieve zorg worden van harte uitgenodigd voor deze avond.

! Als je op verzenden hebt geklikt, verdwijnen je gegevens en ontvang je binnen een paar minuten een bevestigingsmail.

Contact