Reload sluit aan bij Netwerk Palliatieve Zorg

Nieuws Netwerk Palliatieve Zorg Dordrecht, Gorinchem en omstreken  21 december 2023

Reload, het samenwerkingsverband tussen de Longgeneeskunde van het Albert Schweitzer ziekenhuis en de thuiszorginstellingen Rivas Zorggroep, MOB Internos en Aafje, sluit aan bij het Netwerk Palliatieve Zorg Dordrecht, Gorinchem & omstreken!

Al ruim 20 jaar werken deze organisaties binnen Reload samen om patiënten met ernstige longaandoeningen optimale zorg thuis te bieden. Longartsen, verpleegkundig specialisten en  longverpleegkundigen uit het ziekenhuis werken zeer nauw samen met de long-, oncologie- en palliatieve verpleegkundigen van deze thuiszorginstellingen. 

Zorg voor patiënten

Het enthousiaste team van Reload werkt op een laagdrempelige manier samen. Zij begeleiden patiënten met longkanker of met (zeer) ernstige chronische longziektes. Deze mensen hebben begeleiding nodig bij bijvoorbeeld ademhalingsondersteuning, zuurstof, angst voor benauwdheid, ondersteuning van het netwerk en medicatie. De patiënten verkeren vaak jarenlang in een palliatieve fase, met een hoge ziektelast, zowel voor de patiënt als de naasten. Door in de thuissituatie intensieve begeleiding en specifieke ondersteuning te bieden, kunnen patiënten zoveel mogelijk thuisblijven. 

Korte lijnen

De lijnen tussen de thuiszorg en het ASz zijn heel kort. Zo wordt vanuit één dossier gewerkt, doordat de verpleegkundigen van de thuiszorg, met hun laptop, thuis bij patiënten kunnen inloggen in het ziekenhuisdossier en ook daarin hun rapportage doen. Onderling is, zowel via Sillo als telefonisch, veel contact bij vragen of problemen. Ook vindt afstemming met de huisartsen plaats.

Door de coördinerende functie van Reload zijn alle disciplines rondom de  longzorg aanwezig en kunnen de zorgverleners snel met elkaar overleggen. Tevens levert Reload een actieve bijdrage aan deskundigheidsbevordering en het landelijk op de kaart zetten van kwalitatief hoge longzorg.

Netwerk

Vanaf 1 januari 2024 sluit Reload zich aan bij het Netwerk Palliatieve Zorg Dordrecht, Gorinchem & omstreken. Het Netwerk is een samenwerkingsverband van zelfstandige regionale organisaties, die betrokken zijn bij palliatieve zorg. Doel is om verdere samenwerking op gebied van kennisdeling en scholing te bewerkstellingen. 

Meer informatie over het Netwerk is te vinden via www.samennpz.nl.

Contact & Nieuwsbrief
Neem contact met ons op of meld je aan voor de nieuwbrief!