Palliatieve kit komt ook beschikbaar in de Drechtsteden!

Nieuws Netwerk Palliatieve Zorg Dordrecht, Gorinchem en omstreken  11 oktober 2022

Binnen het netwerk palliatieve zorg Dordrecht, Gorinchem & omstreken is de palliatieve kit in het oostelijke deel al enige tijd in gebruik. En met succes. Daarom heeft het netwerk besloten om ook in het westelijk gedeelte, de Drechtsteden, de kit te introduceren. Voor dit doel is er een projectgroep samengesteld “Palliatieve Kit”. De enthousiaste deelnemers zijn op 21 september bij elkaar geweest. 

De Palliatieve Kit is een box die preventief kan worden ingezet bij terminale palliatieve patiënten om snel te kunnen handelen als er een plotse verslechtering of een acuut probleem optreedt. De kit is een door de apotheek afgesloten box waarin medicatie, injectiematerialen, een butterfly en een urinekatheter met inbrengset zit. De kit wordt bij palliatieve patiënten in huis gezet op het moment dat de patiënt in de terminale fase komt, dus op een planbaar moment. Doordat de juiste spullen al bij de cliënt thuis aanwezig zijn en de toestemming hiervoor is verleend, kan de verpleegkundige meteen de kit gebruiken wanneer dit nodig is.

Werkwijzen

Op dit moment is de projectgroep aan het kijken of alle partijen die nodig zijn aan tafel zitten en oriënteert men zich op de verschillende werkwijzen die er zijn om de palliatieve kit in te zetten. In Gorinchem en Werkendam werken ze al langer met de kit en deze kennis wordt de komende bijeenkomst ook gedeeld.

De kit is bijvoorbeeld in te zetten op verschillende plekken waar lokale huisartsen de medische zorg verlenen, zoals in een verzorgingshuis, huisartsenpost (in de dienstauto) en via de dienstapotheek of huisartsenpost. Met elkaar wordt gekeken wat voor de Drechtsteden het meest passende model is.

Volle aandacht voor cliënt, dit geeft ook rust bij naasten

In het acute moment geen geregel, dus volle aandacht voor de cliënt. Familie / naaste hoeft in ANW-uren niet meer de geneesmiddelen op te halen bij de apotheek.

De cliënt krijgt meteen de zorg die nodig is, omdat alle hulpmiddelen en medicatie thuis aanwezig zijn. Geen onnodig bezoek door huisarts van de HAP, omdat alles afgestemd is met eigen huisarts.

Voorkomen verspilling van tijd professionals en hulpmiddelen

Onnodige tijd van de wijkverpleegkundige, huisarts, HAP en apotheker wordt voorkomen. Niet gebruikte hulpmiddelen kunnen bij een andere cliënt worden ingezet.

Contact & Nieuwsbrief
Neem contact met ons op of meld je aan voor de nieuwbrief!