Het Netwerk Palliatieve Zorg heeft een nieuwe naam.

Nieuws Netwerk Palliatieve Zorg Dordrecht, Gorinchem en omstreken  20 juli 2022

In de afgelopen tijd heeft de stuurgroep van het Netwerk Palliatieve Zorg toegewerkt naar een verzelfstandiging van het netwerk, los van de samenwerkingsorganisatie Stichting Drechtzorg. Tijdens de jaarbijeenkomst van het Netwerk Palliatieve Zorg op 14 juni werd de nieuwe naam bekend gemaakt. Netwerk Palliatieve Zorg Dordrecht, Gorinchem & omstreken. De naamswijziging is per 1 juli ingegaan, natuurlijk met een nieuw logo. 

Niet alleen de naam is nieuw, maar ook de governance van het netwerk werd herzien, wat resulteerde in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. In dit traject is vooral gekeken naar de slagvaardigheid van het netwerk en dit heeft geleid tot mandaat van de stuurgroep en korte lijnen in de onderlinge samenwerking met de lidorganisaties.

Er is een mooie toekomstbestendige basis gelegd waarin de 26 lidorganisaties opnieuw hun commitment hebben gegeven om samen de mogelijkheden van het netwerk volledig te gaan benutten. Met als doel, een steeds betere zorg voor de palliatieve patiënt en zijn naaste.   

Contact & Nieuwsbrief
Neem contact met ons op of meld je aan voor de nieuwbrief!