Scholing/Casuïstiek bespreking Palliatieve sedatie - stoppen met eten en drinken.

  • Datum 09-11-2022
  • Tijd 19:00 uur
  • Locatie Het Parkhuis | Dordrecht
  • Doelgroep verzorgenden en verpleegkundigen

** Vanwege grote belangstelling voor de casuïstiek bespreking op 9 november 2022 is aanmelden helaas niet meer mogelijk. Binnenkort maken we de datum voor een volgende casuïstiekbespreking bekend. **

 

Op 9 november organiseert het Netwerk Palliatieve Zorg Dordrecht & Gorinchem een casuïstiekbespreking over het onderwerp Sedatie en stoppen met eten en drinken. Een actueel onderwerp, steeds meer mensen maken een keuze hoe zij het leven willen afronden. En naar verwachting zullen zorgprofessionals steeds vaker te maken krijgen met de situatie dat een patiënt bewust wil afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen.

Maar hoe begeleid je dat en kun je dan nog wel adequate palliatieve zorg geven? Hoe lang kan het duren? Wat staat de patiënt, naasten en de hulpverlener te wachten? Wat voor zorg verleen je? Wat te doen bij onrust, verwardheid en een delier?

In het eerste gedeelte van de avond vindt er een stuk scholing plaats. Franca Horstink (arts ouderen geneeskunde en kaderarts palliatieve zorg) verzorgt het medische gedeelte en Heleen Roos (consulent palliatieve zorg) neemt het stokje van haar over en gaat in op de verpleegkundige en verzorgende taken.

In het tweede deel van de avond gaan we met elkaar in gesprek over het onderwerp. In kleinere groepen bespreken we wat we hebben gehoord en is er ruimte voor vragen en het delen van eigen ervaringen.

Wij nodigen verzorgenden en verpleegkundigen van harte uit om deel te nemen.

De avond vindt plaats vanaf 19:00 uur tot 21:00 uur. Vanaf 18:45 uur staat de koffie klaar in ruimte Het Trefpunt.

Contact & Nieuwsbrief
Neem contact met ons op of meld je aan voor de nieuwbrief!