Palliatieve Kit nu ook in de Drechtsteden beschikbaar!

Een mooi resultaat!

Huisartsen, apothekers en thuiszorgorganisaties hebben samen de Palliatieve kit voor de regio Drechtsteden e.o. per 3 juli beschikbaar gemaakt. Tien apotheken zijn gestart met de uitgifte van de Palliatieve kit en per 1 september volgen er nog twaalf.  

De werkgroep van het Netwerk Palliatieve Zorg Dordrecht, Gorinchem & omstreken heeft de afgelopen maanden het protocol voor de regio Drechtsteden e.o. geschreven naar voorbeeld van het protocol van Huisarts en Zorg (HenZ) die in Gorinchem e.o. al enige jaren de kit met succes inzetten. Zorgverzekeraar VGZ benoemde dan ook de inzet van de Palliatieve kit als een voorbeeld van 'Good practices', omdat de inzet een bewezen en succesvol voorbeeld is van goede zorg voor de patiënt, tegen lagere kosten. 

De Palliatieve kit is een box die preventief kan worden ingezet bij terminale palliatieve patiënten om snel te kunnen handelen als er een plotselinge verslechtering of een acuut probleem optreedt. De kit is een door de apotheek afgesloten box waarin medicatie, injectiematerialen, een butterfly en een urinekatheter met inbrengset zit. Op basis van proactieve zorgplanning, dus vooruitkijkend en nadenkend over welke zorg er in de toekomst nodig kan zijn, kan een huisarts de kit tijdig inzetten. De ervaring leert dat dit rust geeft voor alle betrokkenen en de patiënt en zijn familie in het bijzonder.   

Doordat de middelen al bij de patiënt thuis aanwezig zijn en de toestemming voor het gebruik daarvan al aan de verpleegkundige is verleend, kan op het acute moment in overleg met de (dienstdoende) huisarts de juiste palliatieve zorg, op de juiste plek, op het juiste moment, met de juiste zorgverleners en met de juiste bekostiging plaatsvinden. Daarbij sluit deze werkwijze aan bij de ambitie van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II. (NPPZII)

In het protocol "Palliatieve kit" staan de samenwerkingsafspraken en de werkwijze beschreven. Huisartsen, apothekers en de thuiszorg hebben deze gezamenlijk opgesteld.  

In het eerste half jaar zullen de apothekers de inzet van de Palliatieve kit monitoren. Aan het einde van het jaar volgt een evaluatie om te kijken of er nog aanpassingen nodig zijn. Zorgverzekeraar VGZ geeft een vergoeding voor de kit en wordt betrokken bij de evaluatie van het gebruik van de kit. De werkgroep volgt de ontwikkelingen die gaande zijn bij andere zorgverzekeraars op de voet en hoopt dat zij het goede voorbeeld van VGZ zullen volgen. Dan wordt voor iedere patiënt de inzet van de kit mogelijk. 

Voor de Palliatieve kit is ook een infografic gemaakt. 

Contact & Nieuwsbrief
Neem contact met ons op of meld je aan voor de nieuwbrief!