Pal voor u Magazine

Het leven gaat door, ook als je ongeneeslijk ziek bent Het leven gaat door, ook als je geconfronteerd wordt met een ongeneeslijke ziekte of kwetsbare gezondheid. Dat klinkt misschien raar, want als je te horen krijgt dat je niet meer beter wordt, staat de wereld stil. Het is een heftige mededeling, die veel emoties oproept, zoals angst, verdriet en onzekerheid. Het is heel normaal dat je je zorgen maakt over de toekomst.

Wat gaat er allemaal veranderen in je leven? En hoeveel tijd heb je nog? Een ongeneeslijke ziekte betekent niet meteen het einde van je leven. Dat kan nog weken, maanden en soms zelfs jaren duren. Maar het is wel het begin van een nieuwe levensfase, waarin van alles gaat verschuiven. In deze levensfase kan palliatieve zorg veel voor je doen. Daarover lees je meer in het nieuwe Pal voor u-magazine Het leven gaat door.

 

Over Pal voor u

Pal voor u geeft voorlichting over palliatieve zorg, de zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Nadenken over de toekomst is het thema van het nieuwe magazine. 

Onze lidorganisaties kunnen hun exemplaren aanvragen bij de Coördinatie van het Netwerk: klik hier

 

Pal voor u, over palliatieve zorg, is een uitgave van Zezz. De regionale Netwerken Palliatieve Zorg zijn mede-initiatiefnemer van Pal voor u en verspreiden de Pal voor u-uitgaven in de regio. Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door ZonMwVPTZ Nederland en het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

Contact & Nieuwsbrief
Neem contact met ons op of meld je aan voor de nieuwbrief!