Toekomstige zorgplanning

Passende zorg: toekomstige zorgplanning 

Toekomstige Zorgplanning gaat over dynamische gesprekken die gaan over wensen en zorgen nu, in de toekomst en richting einde van het leven. Belangrijk is dat deze gesprekken op de juiste momenten en met de juiste mensen plaatsvinden. De patiënt kan zijn omgeving zo laten weten wat hij belangrijk vindt nu en in de toekomst. Afspraken worden vastgelegd en gecommuniceerd binnen het transmurale domein. Het verder ontwikkelen van passende zorg met toekomstige zorgplanning daarin als onderdeel, vormt een belangrijk onderdeel van het meerjarenplan van het Netwerk. Klik hier voor onze opdrachtbrief. 

Welke belofte doen wij aan de inwoners van regio Arnhem en de Liemers (Meerjarenplan 2023-2026)?
Over drie jaar heeft iedereen in onze regio (die niet plotseling) komt te overlijden de kans gehad/gekregen om stil te staan bij de eindfase van zijn/haar leven. De mens heeft zich uitgenodigd gevoeld om zich daarover te uiten. Als hij/zij zich daarover heeft geuit dan is er ook het besef dat wensen en behoeften kunnen veranderen. De mens ervaart dat de kring die voor hem/haar zorgt en ondersteuning biedt dit op een voor hem/haar passende wijze doet, dat verlangens worden getoetst en dat men daar ook naar handelt. De mens ervaart tijdige en passende palliatieve zorg.

Lees ook onze belofte aan de werkzame vrijwilligers en professionals in ons meerjarenplan. In 2023 starten we vanuit het Netwerk met een meerdaagse training over gespreksvoering in de laatste levensfase in samenwerking met RadboudUMC, trainingsbureau Jeroen de Blij en Stichting STEM. 

Beschikbaar instrumentarium
Vanuit een samenwerking van verschillende partijen binnen het Netwerk Palliatieve Zorg is een blauwdruk ontwikkeld om integratie van Toekomstige Zorgplanning (TZP) in het zorgproces voor patiënten met een mogelijke levensbedreigende en chronische aandoeningen te bereiken. Naast generalistische informatie en procesafspraken worden er vanuit verschillende werkgroepen ook ziektespecifieke afspraken gemaakt en vindt afstemming plaats in het transmurale domein. 

 

Schermafbeelding-2022-05-24-om-15-15-42.png

Klik hier voor de totale Blauwdruk Toekomstige zorgplanning
 

Documenten algemeen

Macropresentatie urgentiebesef TZP

Plan van aanpak algemeen

Processchema TZP Stappenplan algemeen

Samenvattig stappenplan TZP

Script voor uitreiking patiëntenfolder

Presentatie voorlichting TZP

Voorbeeld uitnodigingsbrief 

Contact en aanmelden nieuwsbrief