RSA COVID-19

Regionale samenwerkingsafspraken rondom palliatieve zorg ten tijde van COVID-19

De Covid-pandemie vraagt om het maken van niet alledaagse afspraken om zorg voor patiënten te kunnen waarborgen. Het gaat hierbij om zowel patiënten met en patiënten zonder Covid-19 infectie. Veel afspraken zijn gemaakt, capaciteit is vrijgemaakt of extra gecreëerd. Tegelijkertijd loopt de reguliere zorg door. Ook voor reguliere palliatieve zorg. Om helderheid te krijgen in de afspraken die er zijn gemaakt, en om signalen vanuit de praktijk gecoördineerd op te vangen, te adresseren en op te lossen, is een projectgroep in april 2020 gestart met het ontwikkelen van een RSA (regionale samenwerkingsafspraken) Covid-19 & palliatieve zorg.

Het stroomschema wat daarbij is opgesteld kunt u hier downloaden.

Mocht u aanvullingen of verbeteringen op dit schema zien, wilt dit dan per mail melden via  

npzra@onzehuisartsen.nl

Landelijke informatie is te vinden op de website Palliaweb

Contact en aanmelden nieuwsbrief