Toekomstige Zorgplanning COPD

Nieuws NPZ Palliatieve Zorg Arnhem en de Liemers 16 september 2021

 

 

 

 

 

 

 

In onze nieuwsbrief van 13 maart 2020 hebben wij u geïnformeerd over onze pilot ‘Toekomstige Zorgplanning (TZP) bij patiënten met COPD’. Deze pilot liep van november 2019 tot juli 2020. De COVID-19 pandemie noodzaakte ons om de pilot voor onbepaalde tijd te staken. Deze periode is onder andere benut om na te denken over op welke wijze voortgang te geven aan de pilot. Dat heeft een mooie ontwikkeling opgeleverd. Met ondersteuning van subsidie door ZonMW vanuit het programma ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’ zijn wij in de gelegenheid gesteld om de uitkomsten van de pilot door te ontwikkelen. Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de huidige stand van zaken rond het project ‘Toekomstige Zorgplanning (TZP) bij mensen met COPD’.

Deze Nieuwsbrief informeert jullie over hoe het project zich verder heeft ontwikkeld/ ontwikkelt in de komende tijd en is tot stand gekomen door Alina Fazal en Kim Boerakker (Proscoop) in samenwerking met Patricia van Mierlo en Henriëtte Sterenborg-Kodde (Rijnstate)

Nieuwsbrief

Contact en aanmelden nieuwsbrief