leven met de diagnose 'palliatief'

  • Datum 08-07-2022
  • Tijd 14:00 - 16:00 uur
  • Locatie Rozet ruimte 3.09
  • Doelgroep iedereen
  • Kosten vrijwillige bijdrage

Dat we doodgaan is de enige zekerheid die we hebben in het leven. Toch hebben we het weining ove rd edood, laat staan over ónze dood. in Café doodgewoon willen we tijd en ruimte maken om met elkaar over d edood en over het sterven te spreken.
In het Cafe Doodgewoon van juli is het thema: palliatief en hoe nu verder? - leven met de diagnose ongeneeslijk ziek. 
Te gast als inleider is Marianne de Bruin. zij is werkzaam als verpleegkundig consulent palliatieve zorg bij hospice Rozenheuvel en PZNL (Palliatieve Zorg Nederland).

Café Doodgewoon is voo riedereen en voor alle leeftijden en wordt 1x per maand aangeboden, steeds op de 2e vrijdagmiddag van de maand. Wel graag vooraf aanmelden

Contact en aanmelden nieuwsbrief